Wetgeving non-food – mei 2021

01 juni 2021

EU-regelgeving – chemische stoffen en duurzaamheid
De EC heeft twee routekaarten gepubliceerd, één voor de herziening van CLP en één voor de herziening van REACH. De nieuwe duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen vereist deze herzieningen. De routekaarten zijn open voor feedback tot 1 juni 2021.
ECHA heeft bijgewerkte IUCLID-tools voor kennisgevingen aan antigifcentra gepubliceerd.
Het Integrated Regulatory Strategy jaarverslag (1,83 MB) van ECHA toont dat ongeveer 1900 geregistreerde chemische stoffen in groepen zijn beoordeeld in 2020. 290 komen mogelijk in aanmerking voor verder risicobeheer. Een recent rapport (711 kB) van ECETOC geeft een overzicht van de informatie die wordt gebruikt om te bepalen welke blootstellingsniveaus van chemische stoffen veilig zijn voor de menselijke gezondheid. In een recente studie (1,42 MB) brengt de EC duurzaamheidsinitiatieven en -onderzoek in kaart die relevant zijn voor de ontwikkeling van duurzaam-ontwerp-criteria voor chemische stoffen, materialen en producten.

Chemische stoffen - regelgeving in Canada en Frankrijk
Canada: De regering heeft een besluit gepubliceerd dat kunststof artikelen toevoegt aan Schedule 1 (lijst van giftige stoffen) van de Canadian Environmental Protection Act (CEPA). De regering heeft ook een notice of intent gepubliceerd om PFAS aan te pakken als één groep van chemische stoffen om beter te kunnen reageren op situaties waarin blootstelling aan meerdere PFAS tegelijk plaatsvindt. Frankrijk: In het kader van de Second National Endocrine Disruptor Strategy heeft ANSES een lijst van stoffen opgesteld en een selectie van prioritaire stoffen vastgesteld. ANSES doet ook aanbevelingen voor een methode om vast te stellen of het om bekende, vermoedelijke of mogelijke EDCs gaat.

Volgende stap in herziening EU machinerichtlijn
De EU machinerichtlijn wordt herzien. Onlangs heeft de EC een voorstel voor een verordening goedgekeurd waarop u tot 13 juli 2021 commentaar kunt indienen.

Nanoplastics en microplastics
De EC is een raadpleging gestart over de definitie van een nanomateriaal. De raadpleging is open tot 30 juni 2021. Nature News heeft een artikel gepubliceerd waarin wetenschappers worden geïnterviewd over de gezondheidsrisico's van microplastics en nanoplastics.

Onderzoek naar de gezondheidseffecten van hormoonontregelende stoffen (EDCs)
EDCs zouden tijdens de zwangerschap hormonen kunnen beïnvloeden en bijdragen aan postpartum depressie, zo blijkt uit NYU Langone Medical Center onderzoek. De studie (1,01 MB) is gepubliceerd in de Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. NRDC heeft de PFAS-Tox Database gelanceerd met gezondheids- en toxicologische studies.

Medische hulpmiddelen en farmaceutische producten
Vanaf 26 mei 2021 is de verordening medische hulpmiddelen (MDR) in de EU van kracht, na een jaar te zijn uitgesteld vanwege COVID-19. Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/610 van 14 april 2021 refereert EN ISO 11607 deel 1 en deel 2 om te voldoen aan de vereisten voor het verpakken ervan. In een artikel dat u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens, geeft Smithers een overzicht van normen om farmaceutische producten en medische hulpmiddelen te testen op migrerende stoffen. Met de COVID-19 zelftest kwam een grote verscheidenheid aan verpakkingen op de markt die niet altijd aan de eisen voldeden. Ook was de communicatie over wanneer een zelftest gebruikt moet worden niet altijd op orde. Dit stelt de IGJ in een recente publicatie (377 kB). Universiteit Antwerpen onderzoekers zijn bezig een vaccinatietray te ontwikkelen om veiliger, sneller en efficiënter met vaccins om te gaan.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.