Wetgeving non-food – maart 2024

09 april 2024

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
ECHA meldt dat de lidstaten tijdens de vergadering van het REACH-comité op 29 februari 2024 hebben ingestemd met het beperken van PFHxA, de zouten daarvan en PFHxA-gerelateerde stoffen. De conceptverordening wordt nu drie maanden door het EP en de Raad bestudeerd alvorens het door de EC kan worden goedgekeurd.
SGS meldt dat ECHA een raadpleging is gestart over de vermelding van bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide en trifenylfosfaat als zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs). Reacties worden geaccepteerd tot 15 april 2024. Als dit wordt goedgekeurd, zal het aantal SVHCs op de kandidaatslijst toenemen van 240 naar 242.
ECHA heeft de vervolgstappen voor het voorstel om PFAS onder REACH te beperken verduidelijkt na screening van het grote aantal opmerkingen die tijdens de raadpleging zijn ontvangen.
ECHA heeft REACH-conformiteitscontroles uitgevoerd op ongeveer 15 000 registraties tussen 2009 en 2023, wat neerkomt op 21% van alle registraties.
Het EP heeft een briefing gepubliceerd over de herziening van de CLP-verordening.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in het VK
De regering heeft haar rationale gepubliceerd voor de prioritering van stoffen in het UK REACH-werkprogramma voor 2023-2024. Een van de vijf prioriteiten is om te beginnen met de voorbereiding van een beperkingsdossier voor PFAS in blusschuim en mogelijke aanvullende beperkingen op het gebruik van PFAS te beoordelen.

Onderzoek naar hormoonverstorende chemicaliën (EDCs)
Een recent rapport (1,97 MB) van de Endocrine Society en IPEN geeft een overzicht van de stand van de wetenschap rond hormoonverstorende chemicaliën (EDCs). Het rapport wekt nieuwe bezorgdheid op over de ernstige bedreigingen voor de menselijke gezondheid door EDCs die alomtegenwoordig zijn in onze omgeving en ons dagelijks leven.
MIT-onderzoekers hebben een sensor ontwikkeld die zeer kleine hoeveelheden PFAS in water detecteert en onderzoekers van de University of Rochester hebben een nieuwe methode ontwikkeld om water te zuiveren dat met PFAS vervuild is.

Microplastics en gezondheidsproblemen – onderzoek
Via water of land komen micro- en nanoplastics, die zijn afgebroken van grotere stukken plastic, in onze voedingsketen en daarna in onze lichamen terecht. Uit een laboratoriumstudie van WUR blijkt dat immuuncellen meer van deze plasticdeeltjes opnemen dan werd aangenomen.
De Ocean Conservancy heeft samengewerkt met onderzoekers van de University of Toronto om zestien vaak geconsumeerde vlees-, vis- en plantaardige producten te onderzoeken op vervuiling door microplastics. In alle producten en in 88% van de monsters werden microplastics gevonden. Op basis van de resultaten schatten de onderzoekers dat de gemiddelde volwassene in de VS jaarlijks tot 3,8 miljoen microplastics zou kunnen binnenkrijgen door de gecombineerde gemiddelde inname van dertien eiwitproducten. Het onderzoek (1,78 MB) is gepubliceerd in Environmental Pollution.
Onderzoekers hebben meer dan 16.000 verschillende chemicaliën gevonden in plastic. Ongeveer een kwart van deze chemicaliën kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Een nieuw rapport van het PlastChem project (240 kB) identificeert plastic chemicaliën die zorgen baren en belicht benaderingen voor veiliger plastic. De hoofdauteur is NTNU-professor Martin Wagner.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.