Wetgeving non-food – maart 2021

30 maart 2021

EU-zaken
ECHA meldt dat het groepsgewijs evalueren van gelijksoortige chemische stoffen heeft geholpen stoffen efficiënter voor beoordeling te selecteren in 2020. FPF meldt dat EFSA een geactualiseerd wetenschappelijk advies (13,74 MB) heeft gepubliceerd over de risicobeoordeling van HBCDDs. Hierin wordt geconcludeerd dat de huidige blootstelling via voeding geen gezondheidsprobleem vormt, behalve voor zuigelingen die borstvoeding krijgen. HBCDDs zijn vlamvertragers die worden toegevoegd aan diverse consumentenproducten, waaronder polystyreenverpakkingen. ECHA meldt dat de EU Chemicals Legislation Finder EUCLEF is uitgebreid 16 regelgevingen. Hiermee komt het totaal op 56. ECHA meldt ook dat de richtsnoer voor geharmoniseerde rapportage aan vergiftigingencentra volgens CLP-bijlage VIII is bijgewerkt. EP-commissie ENVI heeft een ontwerpmotie (205 kB) voor een resolutie ingediend bij de EC over gevaarlijke chemische stoffen in producten en verpakkingen die worden geacht te worden hergebruikt of gerecycled. Volgens een nieuwe studie (2,97 MB) van ECHA levert het beperken van productie en gebruik van chemische stoffen die een risico vormen in de EU de komende decennia gezondheidsvoordelen op ter waarde van ongeveer €2.1 miljard per jaar.

VS-zaken
Safer States heeft zijn jaarlijkse analyse gepubliceerd van het te verwachten beleid op staatsniveau op het gebied van chemische regelgeving. Chemical Watch heeft een infographic gepubliceerd over regelgevingsontwikkeling in 2020 op staatsniveau.
Het Toxics in Packaging Clearinghouse (TPCH) heeft zijn Model Toxics in Packaging Legislation herzien. De update omvat de toevoeging van PFAS en ftalaten als gereguleerde chemische stoffen, evenals nieuwe processen en criteria voor het identificeren en reguleren van aanvullende zeer zorgwekkende chemische stoffen in verpakkingen.
In een artikel (174 kB) van DTSC-onderzoekers van, gepubliceerd in Environmental Health Perspectives, wordt ingegaan op de regulering van PFAS als één enkele klasse, zoals voorgesteld in het California Safer Consumer Products Program.

Onderzoek en initiatieven
FPF meldt dat het TENDR-project een review (810 kB) heeft gepubliceerd in het American Journal of Public Health over het verband tussen blootstelling aan ftalaten en een verhoogd risico op het ontwikkelen van leer-, aandachts- en gedragsstoornissen bij kinderen. De sterkste correlatie werd gevonden tussen blootstelling aan ftalaten en het optreden van ADHD.
In een artikel (abstract) gepubliceerd in Science, roept IPCP op tot de oprichting van een wereldwijd intergouvernementeel wetenschappelijk beleidsorgaan dat beleidsmakers, bedrijven en het publiek moet informeren over het beperken van schade door chemische verontreiniging. FPF meldt dat de OESO een leidraad (2,66 MB) heeft gepubliceerd waarin een basis wordt gelegd voor minimumvereisten om vast te stellen dat een chemisch alternatief veiliger is dan de stof dat het zou vervangen.
CHEM Trust heeft een webpagina over chemische mengsels gelanceerd.
Volgens een nieuw rapport van ChemSec wordt de opschaling van de circulaire economie belet door de aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën in gerecyclede materialen. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw e-mailadres.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.