Wetgeving non-food – juni 2024

05 juli 2024

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
De Raad heeft zijn mandaat vastgesteld voor de komende onderhandelingen met het EP over het "één stof één beoordeling"-pakket (OSOA). Het doel is beoordelingen te verbeteren en de kennis van chemische stoffen in de hele EU te vergroten. De Raad heeft ook zijn onderhandelingsmandaat voor de detergentiaverordening vastgesteld. De herziene verordening actualiseert de vereisten en etikettering van deze producten. Ook worden digitale etikettering en productpaspoorten ingevoerd. ECHA heeft een nieuwe release van de IUCLID-software uitgebracht. De update weerspiegelt de gewijzigde CLP-verordening. FPF meldt dat in mei 2024 een rapport (502 kB) is gepubliceerd met een samenvatting van de conclusies van de eerste EC-workshop "Strengthening the role of substitution planning in the context of REACH and other EU chemicals legislation". ECHA heeft Key areas of regulatory challenge 2024 (7,75 MB) gepubliceerd. Het rapport identificeert gebieden waar onderzoek nodig is om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Het jaarverslag (1,57 MB) van ECHA toont dat ongeveer 1380 stoffen in 61 groepen zijn beoordeeld in 2023. Voor 320 van deze stoffen is verder risicobeheer mogelijk noodzakelijk. JRC heeft Safe and Sustainable by Design chemicals and materials - Methodological Guidance (4,22 MB) gepubliceerd. Cefic heeft zijn vijfde voortgangsrapport (1,28 MB) gepubliceerd over de uitvoering van het vrijwillige actieplan ter verbetering van de veiligheidsgegevens in de REACH-registratiedossiers. In een recent rapport (1,36 MB) analyseren ClientEarth, EEB, ZWE en HCWC een 2023 ECHA rapport (1,22 MB) over PVC en de risico’s van deze kunststof en zijn additieven. Volgens deze NGO's vallen de PVC-eigenschappen precies binnen het bereik van wat onder REACH beperkt zou moeten worden.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
Oekraïne: SGS meldt dat de regering technische regelgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels heeft goedgekeurd. VS: EPA heeft een verbod op de meeste toepassingen van methyleenchloride gefinaliseerd. SGS meldt dat de regering H.R. 8074 (384 kB) heeft geïntroduceerd om alle niet-essentiële toepassingen van PFAS in tien jaar uit te faseren. OSHA heeft de Hazard Communication Standard bijgewerkt om werknemers beter te beschermen door de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie op etiketten en veiligheidsinformatiebladen te verbeteren. Californië: Keller and Heckman rapporteert over twee nieuwe wetsvoorstellen om het gebruik van PFAS te beperken. De Reducing Toxics in Packaging Act AB 2761 verbiedt plastic verpakkingen die PFAS of PVC bevatten, inclusief PVDC. SB 903 verbiedt alle producten die opzettelijk toegevoegde PFAS bevatten.

EU: Medische hulpmiddelen
De EC heeft in januari voorgesteld bedrijven meer tijd te geven om de verordeningen voor medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR) toe te passen. Dit om te verzekeren dat deze hulpmiddelen beschikbaar zijn voor patiënten als zij ze nodig hebben. In mei 2024 heeft de Raad de maatregelen goedgekeurd.

NL: Neutrale verpakkingen voor vapes en sigaren
Sinds 2020 moeten sigaretten en shagtabak in een neutrale verpakking verkocht worden. De regering meldt dat dit nu ook voor elektronische dampwaar (ook wel bekend als elektronische sigaretten of vapes) en sigaren gaat gelden.

Cannabisverpakkingen in Canada
De regering is een raadpleging gestart over het wijzigen van de regelgeving voor cannabis. De wijzigingen bevatten een vereenvoudiging van de verpakkingseisen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.