Wetgeving non-food – januari 2024

31 januari 2024

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
SGS meldt dat de EU een amendement (2024/197) op de CLP-verordening heeft gepubliceerd. Het EP en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van de CLP-verordening. SGS meldt dat de EC in het kader van de POP-verordening raadplegingen is gestart over een lagere grenswaarde voor HBCDD en herziene specificaties voor PFOS. ECHA heeft de potentiële risico's van PVC en -additieven onderzocht. Het rapport (1,22 MB) is naar de EC gestuurd, die zal beslissen of het nodig is een REACH-beperkingsvoorstel door ECHA op te laten stellen. ECHA is ook een raadpleging gestart over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan Bisfenol A (BPA). Brunel University London meldt dat een groep experts een open brief (201 kB) heeft gestuurd naar de Duitse autoriteiten met het dringende verzoek het REACH beperkingsvoorstel voor bisfenolen opnieuw in te dienen bij ECHA. De EC heeft drie wetgevingsvoorstellen aangenomen voor een beter beheer van chemische gegevens, waaronder de oprichting van een EU-platform voor chemische data. Uit het jaarrapport (1,81 MB) van ECHA over de handel in chemische stoffen in het kader van de PIC-verordening (Prior Informed Consent) blijkt dat de EU-export in 2022 met 24% is toegenomen t.o.v. 2021.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
Australië
: SGS meldt dat de regering verschillende persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) gaat verbieden. Het verbod zal gefaseerd worden ingevoerd vanaf juli 2024. Canada: Keller and Heckman meldt dat een federale rechter de opname van alle plastic artikelen als ‘giftige stoffen’ onder de Canadese Environmental Protection Act (CEPA) ongedaan heeft gemaakt. Japan: SGS meldt dat de regering een raadpleging is gestart over het verbod van drie POPs en dat het regelgeving heeft gepubliceerd die het gebruik, de productie en de invoer van PFHxS en -zouten verbiedt. VK: SGS meldt dat de regering de wetgeving voor POPs heeft herzien. VS: EPA heeft regelgeving aangenomen die voorkomt dat bedrijven de productie of verwerking van 329 inactieve PFAS onder de Toxic Substances Control Act (TSCA) starten of hervatten. EPA is ook een proces gestart om vinylchloride en vier andere chemische stoffen te prioriteren voor risicobeoordeling onder de TSCA. EPA stelt updates voor van de Safer Choice Standard, waaronder wijzigingen in de verpakkingsvereisten. Californië: OEHHA heeft bisfenol S (BPS) toegevoegd aan de Proposition 65-lijst. Keller and Heckman meldt dat het Court of Appeals for the Ninth Circuit heeft geoordeeld dat Californië geen kankerwaarschuwingslabels kan eisen voor glyfosaat onder Proposition 65. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld. Illinois: Bill SB2705 dat producten met opzettelijk toegevoegde PFAS verbiedt of reguleert, is ingediend in de General Assembly.

Medicijnen, medische hulpmiddelen en tabak
EU
: De EC heeft de Q&A over artikel 13 & 14 van Verordening (EU) 2017/745 en Verordening (EU) 2017/746 voor medische hulpmiddelen bijgewerkt. Luxemburg: Conceptregelgeving met de verplichting voor nieuwe tabaksproducten om gezondheidswaarschuwingen op hun verpakkingen te zetten is naar de EC gestuurd. VS: De FDA heeft wijzigingen in de veiligheidslabels voor opioïde pijnstillers goedgekeurd.

Onderzoek
Een studie (460 kB) van het RIVM toont dat zeeschuim langs de Nederlandse kust PFAS bevat. Örebro University-onderzoek suggereert dat PFAS het risico op ziekten bij ongeboren kinderen kan verhogen. De studie (5,79 MB) is gepubliceerd in The Lancet Planetary Health. Een studie (8,04 MB) van Earth Action introduceert een nieuwe aanpak voor het kwantificeren van het lekken van additieven uit plastic afval.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.