Wetgeving non-food – januari 2021

01 februari 2021

EU: REACH en CLP
Het ECHA Vergiftigingencentra-team meldt dat importeurs en downstreamgebruikers sinds 1 januari 2021 verplicht zijn hun mengsels in het geharmoniseerde format aan te melden en een unieke formule-identificator (UFI) op het etiket te vermelden. SGS meldt de publicatie van Verordening (EU) 2020/2096 tot wijziging van bijlage XVII van REACH. ECHA heeft de REACH Richtsnoeren voor het opstellen van een autorisatieaanvraag (1,39 MB) geactualiseerd. Volgens een studie (864 kB) van ECHA heeft de REACH-autorisatieplicht bedrijven ertoe aangezet af te zien van het gebruik van SVHCs. De presentaties van een ECHA-webinar (oktober 2020) over het REACH-beperkingsvoorstel voor alle PFAS zijn nu beschikbaar. Een rapport (1,41 MB) van het ECHA-project voor de handhaving van biociden toont dat een derde van de producten waarvan wordt beweerd dat ze met biociden zijn behandeld, een onjuiste etikettering heeft. Een rapport (756 kB) van het ECHA-project voor de handhaving van REACH stelt dat 6,5% van de geïnspecteerde stoffen niet de vereiste registratie heeft.
De oproep tot het indienen van bewijsmateriaal voor de beperking van BPA is verlengd van 15 januari tot 15 februari 2021. Het EU Hof van Justitie heeft zich uitgesproken voor de categorisering van BPA door ECHA als een SVHC vanwege hormoonontregelende effecten op wilde dieren. De zaak werd voor het gerecht gebracht door PlasticsEurope. FPF meldt dat het tweede jaarlijkse forum over EDCs plaatsvond op 17-18 december 2020. U kunt de livestreams hier bekijken.

VS: Regelgeving in Californië
Keller and Heckman meldt dat het OEHHA BPA weer heeft toegevoegd aan de lijst als een reproductietoxisch stof onder Proposition 65. Dit is op 18 december 2020 van kracht geworden. Een resolutie, geïntroduceerd in de California Assembly, steunt het toevoegen van plastic als een gevaarlijke stof onder het Verdrag van Bazel.

Brexit: REACH en eisen aan verpakkingshout
De NVWA heeft informatie gepubliceerd over de eisen voor verpakkingshout vanaf 1 januari 2021 in relatie tot ISPM 15 bij handel met het VK. Informatie van de VK regering vindt u hier.
Intertek heeft een factsheet over de VK REACH-verplichtingen gepubliceerd die u na het invullen van uw gegevens kunt downloaden. Meer informatie over VK REACH vindt u hier.

COVID-19
Volgens EMA is het mogelijk een extra dosis (6 in plaats van 5) te krijgen uit de ampul van het Comirnaty COVID-19 vaccin als specifieke naalden en spuiten worden gebruikt. Uit inspecties van ILT bij 39 NL Corona-testlocaties blijkt op 22 plaatsen het afval niet goed te worden verpakt en afgevoerd.

ADR 2021
Evofenedex heeft een samenvatting gepubliceerd van de wijzigingen in ADR 2021 dat u per e-mail ontvangt na het invullen van uw gegevens. Meer informatie in het Engels vindt u hier.

Onderzoek en meer
Uit een EDQM-onderzoek (samenvatting, 51 kB) blijkt dat sommige cosmetica dat in de EU als "parfumvrij" worden verkocht, nog steeds te veel allergieverwekkende geuren bevat.
Het nieuwe rapport Plastics, EDCs, & Health (18,98 MB) van de Endocrine Society en IPEN geeft een samenvatting van internationaal onderzoek.
Clean Production Action heeft de Retailer’s Guide to Safer Chemicals and Materials (2,78 MB) gepubliceerd.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.