Wetgeving non-food – februari 2024

05 maart 2024

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
ECHA heeft vijf stoffen toegevoegd aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs). De lijst bevat nu 240 vermeldingen van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de mens of het milieu.
De EC heeft ontwerpregelgeving naar de WTO gestuurd die Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) zal wijzigen.
De database met chemische stoffen van ECHA bevat informatie over meer dan 360 000 stoffen. Om deze groeiende hoeveelheid informatie met het publiek te delen, heeft ECHA onlangs ECHA CHEM gelanceerd. Dit platform maakt de informatie online beschikbaar binnen een stabiel systeem en op een gebruiksvriendelijke manier.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
Japan
: SGS meldt dat de regering een raadpleging is gestart over het voorstel om PFOA en PFOA-gerelateerde verbindingen te verbieden. Commentaar wordt geaccepteerd tot 1 maart 2024.
Singapore: SGS meldt dat de regering van plan is om twee klassen chemicaliën (MCCP en LC-PFCA) te reguleren als gevaarlijke stoffen. Op 18 januari 2024 is een vierweekse raadpleging gestart. De voorgestelde wijzigingen zouden vanaf januari 2025 in moeten gaan.
VS: Safer States heeft hun jaarlijkse analyse (2,84 MB) gepubliceerd van het te verwachten beleid op het gebied van regelgeving voor schadelijke stoffen in de verschillende staten.
In een recent artikel geeft SGS een overzicht van regelgeving dat in de verschillende staten is ingediend om PFAS in een reeks consumentenproducten te reguleren.

Verordening voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
EU
: De EC heeft onlangs voorgesteld (420 kB) bedrijven meer tijd te geven om de verordening voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR) toe te passen. Dit om te verzekeren dat deze hulpmiddelen beschikbaar zijn voor patiënten als zij ze nodig hebben.

Roken ontmoedigen
De Canadian Cancer Society (CCS) heeft een rapport (4,11 MB) uitgebracht over de vooruitgang in gezondheidswaarschuwingen voor tabak wereldwijd. Het rapport laat zien dat 138 landen en gebieden grafische waarschuwingen op sigarettenpakjes verplicht stellen en dat 42 landen en gebieden actief aan de slag zijn met gestandaardiseerde verpakkingen. Het rapport gaat ook in op de nieuwe Canadese eis voor een waarschuwing op elke afzonderlijke sigaret.
VK: De regering heeft plannen aangekondigd om vapes voor kinderen minder aantrekkelijk te maken. Zo worden onder andere de smaken van vapes beperkt, gestandaardiseerde verpakkingen geïntroduceerd en de manier waarop vapes in winkels worden uitgestald veranderd.

Onderzoek
Volgens onderzoek van de University of Rhode Island stromen er PFAS tussen de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Om in de Noordelijke IJszee terecht te komen, liften sommige PFAS mee in de lucht en vallen op het oceaanoppervlak. Andere PFAS zijn afkomstig van aangrenzende oceanen.
Een University of Minnesota-onderzoek legt een basis voor biologische afbraak van PFAS in het milieu op een goedkope en efficiënte manier. Het onderzoek (1,19 MB) is gepubliceerd in Physiology and Metabolism.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.