Wetgeving non-food – februari 2021

01 maart 2021

EU-zaken
De EC heeft zijn kankerbestrijdingsplan (635 kB) gepresenteerd. Een van de vier actiegebieden is preventie door middel van maatregelen die zich richten op belangrijke risicofactoren, zoals milieuverontreiniging en gevaarlijke stoffen.
De uitbreiding van ECHA volledigheidscontroles met chemische veiligheidsrapporten is per 1 maart 2021 ingegaan. Oorspronkelijk was de ingangsdatum van de uitbreiding april 2020.
ECHA heeft een document (267 kB) gepubliceerd met een samenvatting van de resultaten van de SVHC 2020 Roadmap. Het doel van de roadmap was om alle relevante, momenteel bekende SVHCs te identificeren en ze per 2020 in de Kandidaatslijst te hebben opgenomen. De kandidatenlijst bevat nu 211 stoffen.
ECHA meldt de start van twee nieuwe Forum-projecten voor handhaving. Het eerste zal nagaan of voor SVHCs die in de EU op de markt worden gebracht, autorisatie is verleend. Het tweede is een proefproject dat gericht op de vrijstellingen van de verplichting om uit afval teruggewonnen stoffen te registreren.
In een onlangs door EEA gepubliceerde briefing worden methodes beschreven voor duurzaam en veilig ontwerp van chemische stoffen en producten, voordat ze op de markt komen.

Ontwikkelingen in Frankrijk
FPF meldt dat de regering een ontwerpdecreet naar de EC heeft gestuurd betreffende de terbeschikkingstelling van informatie waarmee EDCs in een product kunnen worden geïdentificeerd. De regering heeft ook een ontwerpdecreet naar de EC gestuurd inzake de identificatie van gevaarlijke stoffen in afval-producerende producten met als doel maatregelen op te leggen teneinde de consumenten te informeren over de aanwezigheid ervan.

Ontwikkelingen in Canada en de VS
Canada
: De regering heeft een technische raadpleging gepubliceerd waarin wordt voorgesteld 343 chemische stoffen die verband houden met BPA onder te brengen in het Chemicals Management Plan (CMP). VS Californië: Keller and Heckman meldt dat het OEHHA wijzigingsvoorstellen heeft ingediend om de mogelijkheid te beperken een verkorte versie van de Proposition 65 waarschuwing op consumenten- en andere producten aan te brengen. VS Minnesota: Er is een wetsvoorstel (200 kB) ingediend om PFAS toe te voegen als gevaarlijke stof onder de Minnesota Environmental Response and Liability Act.

Onderzoek naar negatieve gevolgen van GenX en EDCs
FPF meldt dat de US EPA een studie (6,34 MB) heeft gepubliceerd in Environment International waaruit blijkt dat GenX de ontwikkeling bij ratten beïnvloed- vergelijkbaar met andere PFAS. FPF meldt ook dat HBM4EU een studie (4 MB) in Reproductive Toxicology heeft gepubliceerd waarin EDCs in menselijke placenta zijn aangetroffen. Volgens de onderzoekers wijzen deze resultaten erop dat foetussen kunnen worden blootgesteld aan complexe mengsels van synthetische chemicaliën die een negatieve invloed kunnen hebben op hun ontwikkeling.

RIVM ontwikkelt methode om aanwezigheid van SVHCs in de keten te analyseren
Informatie over de samenstelling van materialen en producten is essentieel om materialen veilig en hoogwaardig te hergebruiken en recyclen. Het RIVM heeft een methode (2,79 MB) ontwikkeld waarmee overheden en bedrijven kunnen analyseren waar in de keten van productie, (her)gebruik en afvalverwerking SVHCs aanwezig zijn en mogelijk gezondheidsrisico’s veroorzaken. Minerale olie in voedselverpakkingen is een van de twee uitgewerkte voorbeelden.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.