Wetgeving non-food – augustus 2021

30 augustus 2021

EU: REACH, CLP en POPs
De EC is een openbare raadpleging gestart over de herziening van de CLP-verordening. U kunt tot 15 november 2021 uw mening te geven. Deze herziening is een van de acties uit de EU strategie voor duurzame chemische stoffen, aangenomen in het kader van de Green Deal. In een artikel (956 kB) gepubliceerd in Archives of Toxicology, kijkt BfR naar wetenschappelijk bewijs aangevoerd om de in deze EU-strategie voorgestelde maatregelen te rechtvaardigen. ECHA heeft acht stoffen toegevoegd aan de aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs). ECHA heeft ook nieuwe vragen en antwoorden (kies 'Engels') over POPs gepubliceerd. RIVM meldt dat het EU PFAS verbod officieel is aangemeld bij ECHA. Nederland werkt sinds 2020 samen met Duitsland, Zweden Denemarken en Noorwegen om onder REACH de productie, de verkoop en het gebruik van PFAS aan banden te leggen. Een openbare raadpleging is geopend tot 19 september. FPF meldt dat de CARACAL-subgroep polymeren tijdens haar vierde vergadering de groepering van polymeren heeft besproken die in het kader van REACH moeten worden geregistreerd, alsook de gezamenlijke indiening ervan.

Regelgeving in de Verenigde Staten
De EPA heeft drie acties aangekondigd om de potentiële risico's van PFAS voor het publiek te helpen verminderen. Een van de voorgestelde acties is een rapportageverplichting onder TSCA voor een breed scala van PFAS-chemicaliën. Het EPA heeft ook de voorlopige Toxics Release Inventory (TRI) data voor 2020 gepubliceerd, waaronder de eerste rapportage over PFAS. De FDA heeft een update gepubliceerd van recente activiteiten in verband met PFAS in voeding. FPF meldt dat de staat Maine LD 1503 heeft aangenomen, waarbij alle toepassingen van PFAS worden verboden tegen 2030, tenzij ze als "momenteel onvermijdelijk" worden aangemerkt. Tegen 1 januari 2023 moet elke fabrikant van een PFAS-bevattend product die in Maine wil verkopen, een kennisgeving indienen met de hoeveelheid en de soorten gebruikte PFAS. Het Californische OEHHA heeft een voorstel gedaan voor een Proposition 65 “safe harbor"-waarschuwing voor blootstelling aan glyfosaat.

Plastics, inclusief micro- en nanoplastics
De EC (526 kB) heeft de CUSP-cluster gelanceerd, vijf grootschalige projecten om inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics. Universiteit Utrecht meldt de lancering van MOMENTUM, een Nederlands consortium met hetzelfde doel. Charité onderzoek (1,85 MB) gepubliceerd in Pharmaceutics, kijkt naar de detectie van microplastics groter dan 50 µm in menselijke placenta en meconium. University of Helsinki onderzoek (2,3 MB) gepubliceerd in Scientific Reports, toont een nieuwe techniek om de beweging en accumulatie van plastics in muizen te monitoren. RIVM heeft een inventarisatie (1,16 MB) gemaakt van innovatie in recycling van afvalstromen met zorgwekkende stoffen. Zeven soorten afval waaronder plastic zouden verder moeten worden uitgediept. RIVM gaat 3 onderwerpen nader onderzoeken, waaronder chemische recycling van plastics. Onderzoek (2,77 MB) van ETH Zurich, gepubliceerd in Environmental Science & Technology, toont een hoog aantal potentieel zorgwekkende stoffen die opzettelijk worden gebruikt in alledaagse plastic producten.

Farmaceutische zaken
Een Frans ontwerpbesluit betreffende de verpakking van klinisch afval met infectierisico’s is naar de EC gestuurd. ANSI meldt de update van ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer – Part 1: General requirements. Uit onderzoek van Universitat Pompeu Fabra blijkt dat COVID-19-vaccins die in spuiten zijn voorverpakt, veilig kunnen worden vervoerd. Een artikel (1,42 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in Clinical Microbiology and Infection.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.