Wetgeving non-food – april 2021

04 mei 2021

Chemische stoffen – wet- en regelgeving
EU: De Raad heeft de nieuwe EU-strategie voor duurzame chemische stoffen goedgekeurd. ECHA heeft de richtsnoeren voor veiligheidsinformatiebladen herzien in lijn met de laatste versie van bijlage II bij REACH. De herziening omvat onder meer bijgewerkte informatie over nanovormen, de unieke formule-identificatie (UFI) en hormoon-ontregelende eigenschappen. Het Franse agentschap ANSES heeft voorgesteld bisfenol B in REACH op te nemen als zeer zorgwekkende stof (SVHC). Het identificatiedossier kon tot 23 april 2021 worden geraadpleegd. Canada: De regering heeft een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen is hier te vinden. VS: EPA heeft een geactualiseerd toxiciteitsbeoordeling gepubliceerd voor perfluorbutaansulfonzuur (PFBS), onderdeel van een grotere groep PFAS. Het Center for Environmental Health (CEH) meldt dat 67 PFAS-wetenschappers een brief (126 kB) hebben ingediend bij EPA waarin zij oproepen een op klassen gebaseerd verbod in te stellen voor alle PFAS behalve essentiële toepassingen. Ook zes organisaties hebben een brief (94 kB) ingediend. Keller and Heckman meldt dat het Californische OEHHA van plan is PFOA op de lijst te zetten van stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken onder Proposition 65. CDC heeft Updated Tables, March 2021 gepubliceerd voor het National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals. In de vier delen worden nationaal representatieve en cumulatieve biomonitoringgegevens gepresenteerd die van 1999-2000 tot en met 2015-2016 zijn verzameld.

Chemische stoffen – onderzoek
Uit studies bij mensen en dieren is gebleken dat blootstelling aan ftalaten, een klasse van chemische stoffen gebruikt in verpakkingen en consumentenproducten, de normale hormoonfunctie en ontwikkeling verstoren. University of Illinois at Urbana-Champaign onderzoek laat nu een verband zien tussen blootstelling van zwangere vrouwen aan ftalaten en veranderde cognitieve resultaten bij hun baby's. Een artikel (3,02 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.
In een onderzoek bij zwangere vrouwen hebben wetenschappers van UC San Francisco 109 chemische stoffen gevonden, waaronder 55 stoffen die nooit eerder bij mensen zijn gerapporteerd en 42 "mysterieuze chemische stoffen", waarvan de bronnen en het gebruik onbekend zijn. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Science & Technology.
FPF meldt dat The Guardian een artikel heeft gepubliceerd waarin de auteur Tom Perkins de aanwezigheid van PFAS in verschillende huishoudelijke artikelen in de VS heeft onderzocht, alsmede in zijn eigen bloed.

US FDA-richtlijnen glazen ampullen en stoppers tijdens COVID-19 pandemie
Veel door FDA gereguleerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die verband houden met COVID-19 gebruiken glazen ampullen en stoppers als hun primaire ‘container closure system’ (CCS). Onlangs heeft FDA een leidraad (235 kB) gepubliceerd met de titel COVID-19 Container Closure System and Component Changes: Glass Vials and Stoppers Guidance for Industry.

VK: Gestandaardiseerde verpakking van tabaksproducten - reactie consument in VK
De gestandaardiseerde verpakking van tabaksproducten is nu in 15 landen volledig ingevoerd. Er is echter weinig informatie, behalve in Australië, over hoe consumenten op het beleid reageren. In een artikel (1,54 MB) gepubliceerd in Risk Management and Healthcare Policy, bekijken onderzoekers van de Universiteit van Stirling de reactie in het Verenigd Koninkrijk.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.