Wetgeving food en voedselveiligheid – juni 2024

05 juli 2024

Voedselcontactmaterialen (FCMs) – wet- en regelgeving
EU
: De EC meldt dat de lidstaten een voorstel hebben goedgekeurd om Bisfenol A (BPA) in FCMs te verbieden. Dit verbod geldt voornamelijk voor het gebruik van BPA in verpakkingen en is gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van EFSA. Japan: Keller and Heckman meldt dat de CAA een openbare raadpleging heeft geopend over een wijziging van tabel 2 (additieven) van de Positieve Lijst. NL: Conceptregelgeving voor FCMs is naar de EC gestuurd. Thailand: FPF meldt dat TISI nieuwe normen heeft gepubliceerd voor plastic foliezakken die worden gebruikt in warme opslag, koude opslag en in de magnetron. VS: Vermont: SGS meldt dat op 30 mei 2024 S25 die voedselverpakkingen reguleert die PFAS en andere chemicaliën bevatten wet is geworden. Zwitserland: SGS meldt dat de regering de positieve lijst voor plastic FCMs en inkten voor voedselverpakkingen heeft gewijzigd. De wijzigingen worden van kracht op 1 juli 2024.

Claims, labelen en etikettering
EU
: Op 11 april 2024 is Verordening (EU) 2024/1143 gepubliceerd inzake betere bescherming, zowel online als offline, van geografische aanduidingen (GA's) en andere keurmerken voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten. Ook is de registratieprocedure voor GA’s vereenvoudigd. Op 24 mei 2024 is Richtlijn (EU) 2024/1438 gepubliceerd inzake de herziening van de "ontbijtrichtlijnen", een reeks richtlijnen die regels vastleggen voor de samenstelling, verkoopbenaming, etikettering en presentatie van honing, vruchtensappen, vruchtenjam en gedehydrateerde melk. IFOAM Organics Europe heeft een akkoord bereikt met YUKA, Eco2 Initiative, Open Food Facts en ADEME waarmee de juridische procedure tegen de milieu-impactindicator Eco-Score is afgerond. Volgens de organisatie wordt de indicator "Eco" op onwettige wijze geassocieerd met niet-biologisch gecertificeerde producten en leidt het waarschijnlijk tot verwarring bij consumenten. In de context van het beleidsdebat over het op de markt brengen van merkproducten in verschillende EU-lidstaten die identiek zijn (d.w.z. qua merk en verpakking), terwijl ze in werkelijkheid aanzienlijk verschillen qua samenstelling of kenmerken (d.w.z. qua ingrediënten), heeft het EP opgeroepen tot een monitoringsysteem voor deze kwestie, die vaak "dual quality" (DQ) wordt genoemd. In een recent rapport (1,81 MB) analyseert JRC de haalbaarheid van het gebruik van crowdsourcing om DQ te monitoren en in een ander rapport (3,51 MB) onderzoekt JRC de effectiviteit van een mobiele app (Food-Checker) voor crowdsourcing als hulpmiddel om DQ te monitoren. Frankrijk: De overheid (in het Frans) meldt dat het vanaf 1 juli 2024 verplicht is consumenten te informeren over de prijs van producten die een neerwaartse verandering van de hoeveelheid hebben ondergaan bij ongewijzigde of stijgende aankoopprijzen (krimpflatie). De regelgeving is 4 mei 2024 gepubliceerd (in het Frans) in de OJ. NL: Samen Tegen Voedselverspilling meldt dat fabrikanten en supermarkten gezamenlijk en op grote schaal de houdbaarheidsvermelding op voedingsmiddelen gaan verduidelijken. De coalitiepartners gaan het kijk-ruik-proef icoon (op THT producten) en handje icoon (op TGT producten) invoeren op minimaal 50% van hun verpakkingen. VS: Op 12 juni 2024 heeft de overheid de National Strategy for Reducing Food Loss and Waste and Recycling Organics (761 KB) gelanceerd. Een van de onderwerpen is de standaardisatie van datumetikettering. De FDA werkt aan een Front-Of-Package (FOP) voedingswaarde-labelingsysteem. IFIC heeft onlangs onderzoek (2,25 MB) gedaan naar hoe consumenten FOP-labeling begrijpen.

Versheidslabels voor vlees zouden houdbaarheidsdatums kunnen vervangen
Monash-onderzoekers hebben kleurindicatoren voor op de verpakking ontwikkeld, gemaakt van natuurlijke plantaardige materialen, die aangeven hoe vers vlees op dat moment is. Ze zouden de traditionele houdbaarheidsdatum kunnen vervangen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.