Productie, logistiek en inkoop – maart 2021

30 maart 2021

Digitale transformaties in logistiek met COVID-19 als versneller
Volgens een nieuwe studie (5,91 MB) van SYSPRO zorgt de COVID-19 pandemie voor een grotere behoefte aan digitale transformatie bij fabrikanten. De studie geeft een overzicht van hoe fabrikanten en distributeurs zijn omgegaan met de verschuiving als gevolg van de pandemie. De deelnemers hebben overwerk gezien, een grotere behoefte aan samenwerking, verstoringen van de toeleveringsketen en opkomende trends om bij te blijven.
McKinsey heeft een artikel gepubliceerd over hoe Industrie 4.0-technologieën bij veel bedrijven een beslissende rol hebben gespeeld in de reactie op de pandemie en hoe ze verder kunnen gaan naar het nieuwe normaal. Het artikel bevat een voorbeeld van een CPG-bedrijf dat digital twin-technologie kon gebruiken om tijdens de pandemie meerdere scenario's uit te voeren en zich zo voor te bereiden op plotselinge sluitingen van productielocaties of verstoringen van de grondstoffenvoorziening.

Blockchain verhoogt transparantie in toeleveringsketens
In potentie biedt blockchain veel kansen voor het verbeteren van transparantie, traceerbaarheid, efficiëntie, en de positie van de boeren en tuinders in agrifoodketens. Maar de technologie heeft ook zijn beperkingen en knelpunten. WUR deed in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit (LNV) een onderzoek (6,9 MB) naar de toepasbaarheid van blockchain in agrifood waarin dit naar voren kwam.

Investeren in Industrie 4.0
Uit een recent onderzoek (748 KB) van Callaghan Innovation is gebleken dat het aantal Nieuw-Zeelandse bedrijven dat investeert in Industrie 4.0-technologie relatief laag is binnen de voedings- en drankenindustrie. Het onderzoek wijst erop dat de industrie te weinig investeert, maar toont ook aan dat de meeste bedrijven hulp nodig hebben bij het vinden van oplossingen. Dit is niet anders in de concurrerende voedings- en drankensector, waar slimme oplossingen gemakkelijk beschikbaar zijn om nieuwe en oude problemen op te lossen.
Maakindustrie heeft een artikel gepubliceerd met vijf trends op het gebied van industriële robots voor 2021.

Toeleveringsketen netwerken
Deloitte heeft zijn nieuwe rapport (1,29 MB), "Holistic Decision-Making: Creating tomorrow's more intelligent movement of goods network." Het rapport geeft inzicht in hoe supply chain organisaties actie ondernemen om de fysieke wereld te digitaliseren en intelligentere goederenvervoersnetwerken aan te drijven met behulp van cognitieve technologieën.
Onderzoekers van Penn State hebben een model ontwikkeld waarmee de onderlinge verbondenheid van bedrijven en industrieën in de geografische ruimte kan worden gevisualiseerd, waardoor de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen voor toekomstige schokken, zoals pandemieën of de gevolgen van de klimaatverandering, in beeld kan worden gebracht.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.