NL: Voortgangsrapportage 'Van Afval Naar Grondstof'

01 mei 2015

Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft op 15 april de voortgangsrapportage 'Van Afval Naar Grondstof' naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage wordt nader ingegaan op de doelen van het programma en worden de belangrijke (tussen)resultaten en de uitdagingen voor komend jaar benoemd.
Voor wat betreft verpakkingen stelt zij in Bijlage 1 o.a. dat in 2015 naar verwachting voor 80% van de markt brancheverduurzamingsplannen met daarin hoogst haalbare doelen zullen zijn vastgesteld door het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze doelen kunnen dan onderdeel worden van beleid. Het streven is de ministeriële regeling die dit mogelijk maakt per 1-1-2016 in werking te laten treden.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief met de verschillende bijlagen.
Klik hier voor meer informatie over de Inspiratiemeeting Effectiviteit milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval die op 8 september plaatsvindt.
Met de NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. De MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411. Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update.