NL: Voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen

01 mei 2015

Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft op 16 april de voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen aan de Tweede Kamer gestuurd.
In bijlage 1 zijn de gerapporteerde recyclingpercentages weergegeven. Uit dat overzicht blijkt dat de gestelde normen, voor 2013, voor glas en hout niet zijn gehaald. Glas laat in 2013 een verbetering zien ten opzichte van 2012 door het aandeel recycling te laten stijgen van 71% naar 79%. Hiermee is de norm van 90% echter nog niet gerealiseerd. Hout laat in 2013 een verdere daling zien naar 22% recycling. De redenen voor de teruggang in recycling van afval van houten verpakkingen zijn aangestipt bij de eindbevindingen van de Werkgroep Hout.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief met alle bijlagen.
Klik hier voor het Nedvang rapport ‘Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013’ (2,11 MB).
Klik hier voor meer informatie over de Inspiratiemeeting Effectiviteit milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval die op 8 september plaatsvindt.
Met de NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. De MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411. Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update.