NL: Controleproject verplichte documentatie bij verpakkingen

01 september 2015

In 2013 is een nulmeting verricht om te zien in hoeverre adequate documentatie aanwezig is. Hierbij bleek dat het naleefniveau zeer divers was, maar ook dat vooral de kleine producenten van levensmiddelen nogal achterliepen. Bijna 80% van de grote producenten en slechts 35% van de kleine producenten was in het bezit van de benodigde verklaringen. Het huidige NVWA-project is een vervolg op de nulmeting van 2013. Uit het project is gebleken dat de grote levensmiddelenproducenten hun zaken het beste op orde hebben. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de grote importeurs. De kleine producenten en importeurs blijven hierbij duidelijk achter (Nieuwsbrief Waar&Wet, 7 juli 2015).
Klik hier voor het NVWA-rapport over Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie 2014 (80 kB).
Klik hier voor meer informatie over de NVC Workshop Testmanagement Voedselcontactmaterialen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411. Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update.