Milieu en duurzaamheid – maart 2024

09 april 2024

Europese wet- en regelgeving
Op 4 maart 2024 bereikten de Raad en het EP een voorlopig akkoord over de PPWR. In een recente studie (5,53 MB) evalueert JRC de milieueffecten van geselecteerde eenmalige en herbruikbare verpakkingen, waaronder verpakkingen gebruikt in de HORECA. De selectie is specifiek gekozen om te focussen op bepaalde doelstellingen voor hergebruik in het PPWR-voorstel. Het EP heeft zijn standpunt bepaald over de Green Claims Directive voor de validering van milieuclaims en een briefing gepubliceerd. Deze richtlijn is een aanvulling op Richtlijn (EU) 2024/825, gepubliceerd 6 maart 2024, dat greenwashing verbiedt. Het EP heeft strengere regels voor de verscheping van afval goedgekeurd, waaronder een verbod op de uitvoer van plasticafval naar niet-OESO-landen.

Wet- en regelgeving in de verschillende landen
PRO Europe heeft zijn 2024 overzicht van EPR-deelnamekosten in de verschillende landen gepubliceerd. België: In antwoord op parlementsvragen heeft de Vlaamse minister van Omgeving aangegeven dat een DRS op plastic drankverpakkingen er niet voor eind 2025 zal zijn. Duitsland: Uit een rapport (in het Duits, 1,23 MB) van UBA (in het Duits) blijkt dat het aandeel DRS herbruikbare drankverpakkingen is gedaald naar 42,6% in 2021. Het doel is 70%. Italië: Conai heeft design for recycling guidelines gepubliceerd voor stalen verpakkingen. Litouwen: Conceptregelgeving voor SUPs en EPR is naar de EC gestuurd. NL: Op 19 maart is gestemd over de moties die ingediend waren tijdens het Tweeminutendebat Circulaire economie. Een van de aangenomen moties zou Verpact verplichten jaarlijks te rapporteren over de besteding van niet geïnd statiegeld. VNG meldt de publicatie van een nieuwe PMD wel/niet-lijst. De staatssecretaris heeft vragen beantwoord over de lage prijzen van nieuw plastic en de slechte financiële situatie van plastics recyclers. De NVRD meldt dat eind januari de kick-off bijeenkomst voor het verbetertraject van de EPR plaats heeft gevonden. Het Circulair Materialenplan (opvolger van LAP3) heeft een eigen website gekregen. Een nieuw nationaal NL-platform voor Close the Glass Loop (73 kB) is gelanceerd. Nieuw-Zeeland: De overheid meldt dat vanaf 1 februari 2024 wat consumenten in hun recyclebakken kunnen weggooien landelijk hetzelfde is. VS: In maart 2024 hield de Senaat een hoorzitting over EPR-beleid. Californië: CalRecycle heeft conceptregelgeving gepubliceerd voor SB 54 om SUP-afval te verminderen. Maine: Rep. Jordan meldt dat de Packaging Waste and Cost Reduction Act, die EPR introduceert, door de eerste hoorzitting is gekomen.

Onderzoek en rapporten
NVC heeft een rapport (2,78 MB) gepubliceerd getiteld ‘The Future of Packaging Recycling in the Netherlands’.
Met een wereldwijde toename van gemeentelijk afval met twee derde en bijna een verdubbeling van de kosten binnen één generatie, kan alleen een drastische vermindering van afvalproductie een leefbare en betaalbare toekomst veiligstellen, aldus een nieuw rapport (6,6 MB) van UNEP.
Volgens een studie (2,92 MB) van ZWE is het sorteren van gemengd afval kosten-effectiever dan het afvangen van koolstof.
FEICA heeft FAQ (240 kB) gepubliceerd over lijmen in verpakkingsrecycling.
Een recent nova-rapport (samenvatting, 3,7 MB) brengt geavanceerde technologieën voor het recyclen van plasticafval in kaart.
NTU-onderzoekers hebben een kunstmatige 'wormdarm' ontwikkeld om plastic af te breken.
PPC (104 kB) heeft een Eunomia-rapport gepubliceerd over de milieu- en sociale impacts van PLA, dat u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens.
EUROSAC heeft een nieuwe papieren zakken CO2 footprint analysis (301 kB) gepubliceerd.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.