Milieu en duurzaamheid – juni 2024

05 juli 2024

Wet- en regelgeving
Een Eunomia-rapport (3,29 MB) gepubliceerd door Reloop onderzoekt de recyclingprestaties van 48 landen en rangschikt Oostenrijk als het beste recyclingland ter wereld. EU: Op 27 mei heeft de Raad de Verordening Ecodesign aangenomen met vereisten voor duurzame producten, waaronder een digitaal productpaspoort. Op 17 juni heeft de Raad zijn standpunt (1,18 MB) bepaald over de Green Claims Directive voor de validering van milieuclaims. De Raad heeft ook zijn standpunt (672 kB) bepaald over de herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen met bijzondere aandacht voor voedsel- en textielafval. Italië: De EC heeft een inbreukprocedure tegen Italië geopend wegens het niet volledig en correct omzetten van de SUP-richtlijn. NL: Volgens het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is de NCPN met een bijmengplicht voor plastic recyclaat en bio-based plastics onvoldoende uitgewerkt. De regering meldt dat producenten subsidie kunnen aanvragen om te onderzoeken of ze een deel van het fossiele plastic kunnen vervangen door gerecycled of bio-based plastic. Volgens de Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie (1,1 MB) van CE Delft is plastics een van de pakketten met de potentieel grootste klimaatwinst. Het rapport is naar de Kamer gestuurd. Op 29 mei 2024 heeft The Ocean Cleanup een amendement ondertekend dat het 2018-convenant met de staat actualiseert. Peru: FPF meldt dat de regering een update voorstelt van de regelgeving voor de samenstelling en labeling van plastic zakken. Polen: Conceptregelgeving over de hoogte van het statiegeld is naar de EC gestuurd. Spanje: Ecoembes claimt dat 71% van de kleine plastic flessen (2021) gescheiden wordt ingezameld. Een Eunomia-rapport (1,48 MB), gepubliceerd door ZWE, toont echter dat in werkelijkheid maar 36% wordt ingezameld. VS: Het U.S. Plastics Pact heeft zijn Roadmap 2.0 (19,18 MB) gepubliceerd met ambitieuze doelstellingen voor het elimineren van plastic verpakkingsafval. Minnesota: De Kamer heeft HF 3911 met EPR voor verpakkingen opnieuw aangenomen. Oregon: CAA heeft zijn EPR-programmaplan (4,12 MB) ingediend bij de overheid.

Milieueffecten van plasticalternatieven
Radboud Universiteit-onderzoekers bestudeerden de volledige impact van zogenaamde ‘duurzame plastics’ (bijv. plastic van biomassa) en vonden dat die vaak lang niet zo duurzaam zijn als ze pretenderen. In een artikel (568 kB) gepubliceerd in Waste Management & Research, gebruiken Politecnico di Milano-onderzoekers bestaande LCA-studies om te analyseren hoe plastic zich verhoudt tot alternatieve materialen in de verpakkingssector. University of Plymouth-onderzoek toont dat sommige theezakjes van plasticalternatieven niet afbreken in de bodem.

Plastic afval - onderzoek
Een onderzoek van Imperial College London suggereert dat een vermindering van de plasticvervuiling met 5% per jaar het niveau van microplastics in de oceanen zou stabiliseren. ACS doet verslag van een Brno University-studie waarin zwermen microrobots worden beschreven die microplastics en bacteriën uit water kunnen wegvangen. Onderzoekers van Ruhr University Bochum hebben een bacterieel enzym gedecodeerd dat een sleutelrol speelt bij de afbraak van styreen. NIOZ-onderzoekers hebben een in zee levende schimmel ontdekt die polyethyleen kan afbreken, mits het eerst is blootgesteld aan UV-straling van zonlicht.
Onderzoekers van Ames Lab hebben een chemisch conversieproces ontwikkeld dat diesel maakt van plastic afval.
WUR-onderzoekers hebben de reis van HDPE-melkflessen in kaart gebracht en bij elke stap gekeken welke vervuiling de verpakking bevat. Aan het eind van het sorteerproces vonden zij heel veel uiteenlopende stoffen. De oorzaak bleek de balenpers te zijn die alle soorten PE bij elkaar perst en die zijn niet allemaal schoon.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.