Milieu en duurzaamheid – juni 2021

28 juni 2021

Wet- en regelgeving in de EU
De EC heeft de richtsnoeren (1,28 MB) voor de SUP-richtlijn gepubliceerd en Q&A over de richtsnoeren. De NL-regering heeft een onofficieel document vrijgegeven dat kan helpen bij de interpretatie van het “op de markt brengen van SUPs.” BfR heeft een kort rapport (59 kB) uitgebracht over alternatieven voor plastic rietjes. Het beroep om nietigverklaring van de markeringsspecificaties voor SUP bekers is gepubliceerd in de OJ. De EC heeft een factsheet (1,3 MB), een mededeling, en een Q&A-lijst gepubliceerd over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie voor het maritieme milieu. Vermindering van vervuiling door plastics is een van de actiepunten. De EC heeft ook het actieplan Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul goedgekeurd. Frankrijk: Ontwerpregelgeving met een minimum voor gerecycled plastic in drankflessen is naar de EC gestuurd. Duitsland: De Bundestag meldt (in het Duits) dat een meerderheid het wetsontwerp (in het Duits, 1,94 MB) ter uitvoering van de SUP-richtlijn en de afvalstoffenrichtlijn toejuicht. Italië: CONAI (in het Italiaans) heeft bevestigd dat de verplichte materiaalidentificatie is uitgesteld (in het Italiaans 4,2 MB, artikel 39 op pagina 182) tot januari 2022. NL: Vanaf 1 juli 2021 zit er €0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes, te herkennen aan het nieuwe statiegeldlogo. Op 11 mei is over een aantal moties gestemd en op 27 mei vond een algemeen overleg (verslag, 240 kB) plaats over de circulaire economie. Een van de onderwerpen was het Plastic Pact monitoringrapport 2019 (4,5 MB). Onderzoek (5,7 MB) van WUR wijst uit dat slechts 27% van de plastic verpakkingen goed recyclebaar zijn. Op 10 juni heeft de staatssecretaris de Kamer een brief gestuurd over het beleid voor bioplastics. Oostenrijk: Ontwerpregelgeving ter aanpassing van de verpakkingsverordening is naar de EC gestuurd. Zweden: De EPA heeft een routekaart (in het Zweeds, 1,43 MB) gepubliceerd voor duurzaam gebruik van plastic.

Wet- en regelgeving in de rest van de wereld
De Ellen MacArthur Foundation heeft een verklaring (1,13 MB) gepubliceerd waarin meer dan 100 bedrijven oproepen tot EPR voor verpakkingen. Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Oceaan eilanden hebben het ANZPAC Plastics Pact gelanceerd. Afrika: De African Circular Economy Alliance heeft 2 rapporten gepubliceerd: Increasing Circularity in Africa’s Plastics Sector (1,09 MB) en Five Big Bets to Africa’s path to Circularity (419 kB). Chili: FPF meldt dat de regering (in het Spaans) regelgeving voor SUP en gerecycled plastic heeft aangenomen. Rusland: De regering heeft de ontwikkeling van een circulaire economie aangekondigd. Onnodige verpakking moet worden teruggedrongen en voor producten waarvoor een verpakking nodig is, moet deze recyclebaar zijn. VK: Met ingang van 21 mei 2021 is de heffing op plastic tassen verhoogd tot 10p. De regering heeft een raadpleging geopend over plannen om recycling te stimuleren. De CMA vraagt naar meningen over ontwerprichtsnoeren over "groene" claims. De resultaten (471 kB) van een raadpleging over bioplastics zijn gepubliceerd. Valpak heeft een rapport gepubliceerd over de impact van EPR dat u kunt ontvangen na het invullen van uw gegevens. VS: How2Recycle heeft bijgewerkte criteria aangekondigd om te beoordelen of verpakkingen recyclebaar zijn.

Onderzoeken en richtsnoeren
Uit een GVM-studie (in het Duits, 4,11 MB) in opdracht van DAVR en 2 andere partijen, blijkt dat drankblikjes slechts 0,03% van het totale zwerfafval uitmaken. Reloop heeft een rapport (1,92 MB) over DRS en drankverpakkingsafval gepubliceerd. Het 3R Initiative heeft Guidelines for Corporate Plastic Stewardship (1,63 MB) gepubliceerd. In een artikel (abstract) gepubliceerd in Water Research tonen Washington State University onderzoekers de mechanismen voor nanoplastics om zich in het milieu te verplaatsen. GSA rapporteert over een artikel (300 kB) gepubliceerd in Geology over plasticvervuiling in de diepzee.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.