Milieu en duurzaamheid – januari 2024

31 januari 2024

Wet- en regelgeving in de EU
In December heeft de Raad tijdens een openbare zitting hun PPWR-onderhandelingsstandpunt (1,45 MB) bepaald. De EC heeft regelgeving gepubliceerd (2023/2683) over het berekenen van het gehalte aan gerecycled plastic in SUP-drankflessen. Het EP heeft voor het met de Raad bereikte voorlopig akkoord over de groene claims richtlijn gestemd. De Raad en het EP hebben een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van het kader ecodesign voor duurzame producten (ESPR). De EC meldt dat het EU-waarnemingscentrum voor ontbossing en bosdegradatie operationeel is. Het ondersteunt de EUDR voor ontbossingsvrije producten. België: Conceptregelgeving dat in SUP verpakt AGF verbiedt is naar de EC gestuurd. Denemarken: Conceptregelgeving voor verpakkingsregistratie en -rapportage is naar de EC gestuurd. Duitsland: De regering (in het Duits) meldt uitstel van de plastic tax tot 1 januari 2025. Finland: Conceptregelgeving voor criteria voor de einde-afvalstatus van mechanisch gerecycled plastic is naar de EC gestuurd. NL: De regering meldt dat de nieuwe SUP-regels van kracht blijven, ondanks de aangenomen moties. De staatssecretaris meldt per brief dat de handhaving wel tijdelijk wordt aangepast. Het Afvalfonds (StAV) heeft gereageerd op het voornemen van ILT dwangsommen op te leggen voor het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. In het definitieve verbeterplan (2,41 MB) geeft StAV aan dat het tot eind 2026 duurt voordat alle maatregelen uitgevoerd zijn. RVO heeft de Milieulijst 2024 gepubliceerd met investeringen die voor fiscaal voordeel (Vamil/MIA) in aanmerking komen. Inspecties van ILT naar plasticafval tonen dat hoogwaardige grondstoffen uit de EU verdwijnen. Een KPMG-rapport (5,57 MB), in opdracht van VNO-NCW, brengt de route naar groen plastic in kaart. Polen: Conceptregelgeving met heffingen voor verpakkingen en met heffingen voor de verwerkingskosten van SUP-afval is naar de EC gestuurd.

Wet- en regelgeving buiten de EU
Australië: De regering heeft regelgeving aangekondigd voor verpakkingsontwerp, minimum aan gerecycled inhoud en een verbod op het gebruik van schadelijke chemicaliën. Onderzoek (975 kB) van het Australia Institute toont dat een plastic tax jaarlijks AUS $1,457 miljard kan opleveren. Canada: De overheid vraagt feedback over een federaal plasticregister. China: De regering heeft een plan aangekondigd om de milieu-impact van e-commerce verpakkingen te verminderen. VK: De regering heeft een tariefsverhoging aangekondigd voor de Plastic Packaging Tax vanaf 1 april 2024. VS: De Farewell to Foam Act (36 kB) die bepaalde EPS-producten verbiedt, is geïntroduceerd in de Senaat. Een publicatie (363 kB) van EHHI roept alle staten op DRS in te voeren. Volgens DOE kan het recyclen van plastic door pyrolyse de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Californië: CalRecycle heeft bouwstenen voor Act SB 54 over SUPs en EPR, en een voortgangsrapport (4,55 MB) gepubliceerd.

Onderzoek naar plasticafval
Onderzoek (17,44 MB) van de Alliance to End Plastic Waste belicht het beleid om wereldwijd meer plastic te recyclen. Een rapport (7,67 MB) van Oceana toont dat 10% meer herbruikbare verpakkingen in 2030 1 biljoen SUP-flessen en -bekers zou kunnen elimineren. University of Adelaide-experts hebben een manier ontwikkeld om PE-afval via lichtgestuurde fotokatalyse om te zetten in waardevolle chemicaliën. NTU-onderzoekers hebben plastic etende bacteriën en schadelijke microben gevonden op plastic afval in zee. Uit UMass Amherst-onderzoek blijkt dat zoöplankton in staat zijn microplastics uit elkaar te kauwen tot nanoplastics. University of Portsmouth-onderzoekers hebben ontdekt dat de voortplanting van mariene 'garnaalachtige' dieren wordt aangetast door chemische stoffen in plastic. Cornell University-onderzoekers hebben een prototype robot ontwikkeld geïnspireerd door een kleine slak die op termijn microplastics van wateroppervlakken zou kunnen scheppen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.