Milieu en duurzaamheid – februari 2024

05 maart 2024

Europese wet- en regelgeving
De commissies Interne Markt en Milieu van het EP hebben hun standpunt bepaald over de Green Claims Directive voor de validering van milieuclaims. Deze richtlijn is een aanvulling op het al goedgekeurde EU-verbod op greenwashing. Een document gepubliceerd in EUR-Lex vergelijkt de verschillende standpunten van de EC, het EP en de Raad over de PPWR. Een juridische beoordeling in opdracht van EuPC, IK en Elipso concludeert dat de speciale regels voor plastic en de vrijstellingen voor andere verpakkingsmaterialen in het PPWR-voorstel waarschijnlijk niet verenigbaar met de EU-wetgeving. Het EP heeft een briefing (222 kB) gepubliceerd over het Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) voorstel. Het EP heeft ook een briefing (242 kB) gepubliceerd over de herziening van de regelgeving voor de verscheping van afval. Volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht belandt een groot percentage van het plastic afval uit de EU dat naar Vietnam wordt geëxporteerd in de natuur. RecyClass heeft zijn Design for Recycling Guidelines voor plasticverpakkingen herzien.

Wet- en regelgeving in de verschillende landen
België: De ministerraad heeft, op voorstel van de Minister van Leefmilieu, SUP-ontwerpregelgeving goedgekeurd. Hierin wordt o.a. de hoeveelheid toegestaan plastic in wegwerpverpakkingen in de horeca geleidelijk verminderd. Duitsland: Sinds begin 2024 geldt de DRS voor SUP-flessen ook voor melk. BfR (in het Duits, 157 kB) verwacht hierbij geen verhoogd gezondheidsrisico mits de statiegeldmachines goed worden gereinigd. Ierland: De DRS is op 1 februari 2024 live gegaan. NL: Op 15 februari vond het Commissiedebat Circulaire Economie plaats. Een van de onderwerpen was de DRS en het gebrek aan transparantie van het Afvalfonds (Verpact per 1 maart) die dezelfde dag meldde dat in 2022 voor €87 miljoen aan plastic statiegeldflessen niet is ingeleverd door de consument. De staatsecretaris heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het stoppen van het Plastic Pact NL per 1 januari 2024. Een van de bijlages is het monitorrapport 2022 (5,86 MB) dat o.a. toont dat 13% meer plastic afval is verbrand t.o.v. 2021. Er zijn Kamervragen gesteld over het goedkoper zijn van nieuw plastic dan gerecycled plastic n.a.v. een bericht van EenVandaag over het faillissement van Umincorp. ABN AMRO verwacht dat de recyclaat bijmengplicht (NCPN) zal leiden tot financiële problemen bij de NL plasticverwerkers. VK: Conceptregelgeving voor EPR in Noord-Ierland is naar de EC gestuurd. VS: In een rapport (51,52 MB) van Eunomia, gepubliceerd door Ball Corporation, worden VS-staten gerangschikt op basis van recyclingpercentages en wordt er ook gekeken naar staatsbeleid zoals DRS en EPR.

Onderzoek en rapporten
Volgens het Circularity Gap Report 2024 (samenvatting, 3,32 MB) van Circle Economy dat u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens, is de wereld nog maar 7,2% circulair t.o.v. van 9,1% in 2018. Woods Hole Oceanographic Institution-onderzoekers hebben CDA-, PHA-, papier-, PLA- en PP-drinkrietjes vergeleken om te zien welke het snelst afbreken in de zee. Een recente studie (4,84 MB) van het Alaska Environment Research and Policy Center toonde dat 100% van de geteste wateren in het midden van Alaska microplastics bevatten. Onderzoekers van het Desert Research Institute hebben grote hoeveelheden plastic en ander afval gevonden op de bodem van Lake Tahoe. De meest gevonden voorwerpen waren voedselcontainers, flessen, plastic zakken en speelgoed. Meststoffen gemaakt van behandeld rioolslib kunnen vervuilende microplastics met zich meebrengen. ACS meldt dat UCLA-onderzoekers hebben ontdekt dat microplastics gemakkelijker vrijkomen van landbouwvelden dan stofdeeltjes van vergelijkbare grootte. Ze komen al bij een licht briesje in de lucht terecht.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.