Milieu en duurzaamheid – april 2021

04 mei 2021

Europese ontwikkelingen
PACCOR meldt dat een aantal fabrikanten van kunststofverpakkingen bij het EU Hof een beroep tot nietigverklaring van de nieuwe markeringsspecificaties voor SUP-bekers heeft ingediend. De markeringsverplichtingen blijven nog steeds van kracht vanaf 3 juli 2021. ACE meldt (72 kB) dat de drankenkartonsector een 10 year sustainability roadmap (29,07 MB) heeft opgesteld. 90% inzameling en ten minste 70% recycling tegen 2030 is een van de tien afspraken. UNESDA heeft de Circular Packaging Vision 2030 (529 kB) gelanceerd met als doel de volledige circulariteit van drankverpakkingen tegen 2030. European Aluminium en Metal Packaging Europe hebben een Roadmap gelanceerd om tegen 2030 100% recycling van aluminium drankblikjes te bereiken.

Wet- en regelgeving in de EU-lidstaten
België: Ontwerpregelgeving ter omzetting van de SUP-richtlijn is naar de EC gestuurd. Fost Plus meldt dat vanaf 1 april de uitgebreide Nieuwe Blauwe Zak PMD inzameling die de burger al kent, nu ook geldt voor bedrijven. Frankrijk: SGS meldt dat de Raad van State het verbod op de Groene Punt in Frankrijk in een beschikking (in het Frans, 138 kB) heeft opgeschort. Citeo (in het Frans) geeft meer informatie. Ontwerpregelgeving om AGF zonder plastic verpakkingen te verkopen is naar de EC gestuurd. Ierland: De regering heeft een tweede consultatie over het DRS voorstel geopend. NL: Afvalfonds Verpakkingen meldt dat in 2020 de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval voor recycling is toegenomen. In een CE Delft studie (1,75 MB) in opdracht van NVRD, wordt gekeken naar de klimaatimpact van verbranding en recycling van huishoudelijke afvalstromen. KIDV heeft een factsheet (599 kB) over milieuclaims gepubliceerd. KIDV meldt de oprichting van het platform CIRCUP: Circulaire Inzameling en Recycling van papieren Cups en overige Papierlaminaatverpakkingen. Portugal: Ontwerpregelgeving ter omzetting van de SUP-richtlijn is naar de EC gestuurd.

Wet- en regelgeving buiten Europa
Australië: De regering heeft een National Plastics Plan 2021 (4,59 MB) gepubliceerd. India: De regering heeft een voorgesteld verbod (1,82 MB) op bepaalde SUPs gepubliceerd. VK: De regering heeft een tweede consultatie geopend over EPR en over het DRS-voorstel. VS: Congressman Alan Lowenthal heeft de Break Free From Plastic Pollution Act (259 kB) opnieuw geïntroduceerd. Waste Dive heeft een webpagina gepubliceerd om recycling-gerelateerde wetsvoorstellen in het Congres te kunnen volgen. Ball Cooperation heeft een rapport (3,11 MB) gepubliceerd waarin de recyclingpercentages per staat worden vergeleken.

Onderzoek
UNEP heeft een LCA-rapport (3,33 MB) gepubliceerd over SUP-vervuiling. University of Bonn onderzoek gepubliceerd (4,94 MB) in Resources, Conservation and Recycling, kijkt naar factoren die de duurzaamheid van biobased plastics beïnvloeden. EUROSAC heeft een nieuwe carbon footprint analysis (296 kB) gepubliceerd van papieren zakken. Volgens JRC-onderzoek (4,55 MB), gepubliceerd in Nature Food, zijn voedselsystemen verantwoordelijk voor 1/3 van de wereldwijde antropogene GHG-emissies. WUR onderzoek gepubliceerd (4,44 MB) in Environmental Science & Technology berekent dat de mens minder dan een korrel zout aan microplastics per week consumeert. Het polynSPIRE project over kunststofrecycling heeft een update gepubliceerd. WUR onderzoek gepubliceerd (2,09 MB) in Environmental Research Letters toont dat overstromingen tot vergroting van de hoeveelheid plastic afval in rivieren leiden. Rutgers onderzoek gepubliceerd (1,73 MB) in Chemosphere, toont dat stormwater een belangrijke bron kan zijn van plasticvervuiling. IASS heeft onderzoek (6,33 MB) gedaan naar de rol van regionaal oceaanbestuur in de strijd tegen plasticvervuiling.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.