HRM en competentieontwikkeling – september 2021

05 oktober 2021

Veiligheid mens-robot interactie stimuleert EU-testnormen
In de traditionele industriële robotica vallen de handelingen van robot en operator onder gescheiden werkplekken. Europese normalisatie-instelling CEN biedt nu een kader voor het ontwikkelen van een op vaardigheden gebaseerde aanpak voor het ontwerpen van veiligheidsmaatregelen als er sprake is van een nauwe samenwerking tussen mens en robot.

OESO-onderzoek over post-COVID-investeringen in een leven lang leren
Landen moeten hun inspanningen opvoeren om mensen in staat te stellen hun leven lang te blijven leren, zodat zij aan de slag kunnen blijven in een snel veranderende arbeidswereld als gevolg van de globalisering en de COVID-19-pandemie, aldus het onlangs gepubliceerde OESO-rapport "OECD Skills Outlook 2021: Leren voor het leven" (samenvatting).

Studie onderzoekt de toekomst van werk in de voedingsindustrie
Deloitte en de VS Food Industry Association FMI onderzoeken hoe retailers en leveranciers in de voedingsindustrie de toekomst van werk benaderen. Hun rapport, "Future of Work: The State of the Food Industry", onthult de toekomstige ontwikkelingen, doelstellingen, blokkades en investeringen. De beschikbaarheid en het behoud van talent zijn de grootste uitdagingen. Voor het rapport zijn o.a. meer dan 150 leidinggevenden in de VS bevraagd. Meer informatie vindt u hier.

Veiligheid en gezondheid op het werk in een veranderende arbeidswereld
Naar aanleiding van de COVID-pandemie heeft de Europese Commissie haar wetgevingsinspanningen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk geactualiseerd met een "Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027". Hierin worden de belangrijkste acties uiteengezet om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de Europese Unie de komende jaren verder te verbeteren. Meer informatie vindt u ook in de gepubliceerde Q&A.

COVID-19 effect op bedrijfsonderwijs: ILO doet wereldwijde enquête
De bevindingen van een wereldwijde enquête over het effect van de pandemie van het coronavirus op scholing, bijscholing en herscholing in het bedrijfsleven werden op 28 juni 2021 gepresenteerd tijdens een door de International Labour Organization (ILO) georganiseerd webinar. Op de enquête (2,05 MB) kwamen reacties uit 114 landen. Bijna 80% van de ondernemingen had in juni 2020 de activiteiten geheel of gedeeltelijk stopgezet en bijna de helft was gestopt met het betalen van stipendia of lonen aan leerlingen. De opleiding was onderbroken voor 90% van de werknemers, 86% van de leerlingen en 83% van de stagiairs en leerlingen in opleiding. Ongeveer 65% van de ondernemingen nam maatregelen om de opleiding voort te zetten, waarbij 60% overschakelde op online leren.

Terug naar kantoor of op afstand blijven werken? Hybride wint
De studie On-site, Remote or Hybrid: Employee Sentiment On The Workplace (598 kB) van het ADP Research Institute geeft inzicht in waar en hoe werknemers vinden dat ze het beste werken, samen met de kansen en uitdagingen die on-site en remote werken met zich meebrengen. Werknemers die op locatie werken, hebben cruciale voordelen ten opzichte van hun collega's op afstand, met name dankzij de sociale interactie en carrièremogelijkheden. Werken op afstand heeft echter haar eigen reeks voordelen. Hybride werknemers lijken de winners; ze noemen met name sterkere banden en een positiever perspectief in vergelijking met uitsluitend on-site werknemers en telewerkers.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.