Innoveren in verpakkingsdesign: DIU

Design is het creëren van een plan, methode of wederzijdse overeenkomst voor de constructie van een object, systeem of meetbare menselijke interactie. Helaas lijkt de hedendaagse ontwerpgemeenschap kansen te missen op verpakkingsgebied om de kwaliteit van leven voor velen te verbeteren. Het toepassen van belangrijke elementen van het verpakkingsdenken in de wereld van design kan daarom een waardevolle oplossing zijn voor beide disciplines. Dit zogenaamde Design for Intended Use (DIU) biedt voordelen in de levensmiddelensector, de zorg (medicijnen, medische hulpmiddelen), de e-commerce en vele andere gebieden die van belang zijn voor de toekomst.

Design for Intended Use (DIU) is een proces van denken en het uiteindelijke resultaat van het verpakkingsontwerp dat ondubbelzinnig het beoogde gebruik van het verpakte product door de beoogde gebruiker laat zien en garandeert.

Aan de basis van DIU ligt de definitie van verpakken zoals geformuleerd door NVC in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Verpakken is de activiteit van het tijdelijk integreren van een externe functie en een product om het gebruik van het product mogelijk te maken. De wereld doet dit minimaal 100.000 keer per seconde. Inherent aan verpakken is het uitpakken van het product door de gebruiker en het ontstaan van een geleegde verpakking. Het centrale doel van verpakken is derhalve het juiste gebruik van het verpakte product door de gebruiker. Idealiter zou de verpakking wan-gebruik (verkeerd gebruik van de inhoud door de beoogde gebruiker) of oneigenlijk gebruik (het 'juiste' gebruik van de inhoud, echter door iemand anders dan de beoogde gebruiker) dus ook moeten voorkómen.