Verpakkingsnormalisatie

Het NVC is voorzitter van de nationale normcommissie Verpakking. Het secretariaat wordt gevoerd door NEN. Deze NEN-normcommissie is de Nederlandse stem voor internationale verpakkingsnormalisatie, het proces, waarbij nationaal (NEN), Europees (CEN) of wereldwijd (ISO) afspraken worden gemaakt over het aanpakken van verpakkingsissues. De commissieleden stemmen over de verpakkingsnormen die in ontwikkeling zijn en participeren in het schrijven ervan. Aandachtsgebieden zijn prestatie-eisen en dimensies, milieu, RFID, hygiëne en accessible design. Als uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd is in deelname aan de normcommissie, neem dan contact op met het NVC-verenigingskantoor, +31-(0)182-512411.

De World Packaging Standardisation Newsletter (WPSN) verschijnt elke 3 maanden en geeft u een overzicht van de normontwikkeling op het gebied van verpakken. Leden van de nationale normcommissie Verpakking ontvangen de WPSN. NVC-leden die interesse hebben in normontwikkeling kunnen de WPSN kosteloos ontvangen. Heeft u interesse, neem dan contact op met Helen Crowe, +31-(0)182-512411.

In de NVC LinkedIn group Packaging Standardisation kunt u meediscussiëren over de implementatie van bestaande normen en de ontwikkeling van nieuwe normen op het gebied van verpakken.

 Over Verpakkingsnormalisatie: