PUMA Manifest interpack2020: nu samen op weg naar einde verpakking als milieuprobleem wereldwijd

PUMA Manifest interpack2020: nu samen op weg naar einde verpakking als milieuprobleem wereldwijd
30 januari 2020

Deelnemers – dus zowel de 170.000 bezoekers als de 4.000 exposanten - aan verpakkingsbeurs interpack (7-13 mei 2020) kunnen straks een bijdrage leveren aan het einde van verpakking als milieuprobleem wereldwijd, door hun steun te betuigen aan het PUMA Manifest. Zij onderschrijven daarmee de PUMA-visie op de activiteit van het verpakken en beloven desgevraagd in redelijkheid en billijkheid hun relevante informatie en inzichten op verpakkingsgebied te delen. Het PUMA Manifest ligt ter inzage direct bij de Noordingang van de interpack op stand ENB/03 en daar kan eenieder ook zijn/haar steun betuigen via het PUMA Register of Support.

Het PUMA-project is een initiatief van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). NVC (opgericht in 1953) is de vereniging van ruim vijfhonderd internationaal georiënteerde ondernemingen die het belang erkennen van de activiteit verpakken. Het NVC-lidmaatschap, de innovatieprojecten (waaronder verpakkingsinnovatiewedstrijd De Gouden Noot), informatiediensten en opleidingen stimuleren het continu verbeteren van het verpakken.

Ieder seconde verpakt de wereld 300.000 maal een product – en dus pakt de wereld ook 300.000 keer per seconde een product uit, hetgeen resulteert in 300.000 geleegde verpakkingen per seconde. Verpakken is daarmee als activiteit bijvoorbeeld achtmaal groter dan Google, dat wereldwijd ongeveer 40.000 zoekopdrachten per seconde verwerkt. De toenemende welvaart en wereldbevolking leiden tot een verdere groei van het verpakken. Voor een duurzame toekomst van het verpakken op deze schaal is het een absolute vereiste dat een einde wordt gemaakt aan de verpakking als milieuprobleem.

Voortbouwend op decennialange ervaring (onder meer bij het opstellen van de ISO wereldnormen op het gebied van verpakking en milieu) is NVC op 27 maart 2017 het PUMA-project gestart.[1] Op basis van een reeks inspirerende PUMA-bijeenkomsten met in totaal enkele honderden deelnemers, in Rotterdam (NL), Eindhoven (NL), Neurenberg (DE), Reading (VK), Boston (USA) en Tokio (JP) is wat NVC betreft nu het moment aangebroken dat de wereld-verpakkingsgemeenschap daadwerkelijk een einde gaat maken aan verpakking als milieuprobleem wereldwijd. Het PUMA Manifest biedt hiertoe een holistische, samenhangende visie op de activiteit van het verpakken en de daartoe gebruikte materialen in zowel het front-end, het back-end als in de collect & control fase.[2] Daarenboven is het PUMA Manifest een gezamenlijke bron van inspiratie en samenwerking, ondersteund door NVC als een leidende, transparante en betrouwbare vereniging van internationaal georiënteerde ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen als het om verpakken gaat.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over PUMA contact op met Helen Crowe, h.crowe@nvc.nl.
Neem voor meer informatie over de NVC-activiteiten voorafgaand aan en tijdens de interpack2020 contact op met Michael Nieuwesteeg, m.nieuwesteeg@nvc.nl.
Vraag de NVC presentatie van de interpack2020 bezoekers kick-off aan via info@nvc.nl of bel het NVC-verenigingsbureau op +31-(0)182-512411.[1] PUMA staat voor Packaging Upcyclability Materials Accelerator

[2] Onderdeel van het PUMA Manifest is een woordenlijst waarmee diverse (deel)activiteiten in het verpakken accuraat worden beschreven