Noodzaak tot innovatie in bedrijfsopleiden en beroepskwalificaties om gebrek aan verpakkingskennis en -vaardigheden in EU industrie te voorkomen

23 april 2015

Nieuwe methoden om het bedrijfsleven op te leiden en een betere, internationaal vergelijkbare beschrijving van de beroepskwalificaties in verpakken zijn nodig om te voorkomen dat er een vaardigheidskloof ontstaat in de Europese industrie. Dit waren de belangrijkste conclusies van een unieke Europese conferentie gericht op de toekomst van het verpakkingsonderwijs in het bedrijfsleven, die plaatsvond op 23 april 2015 in Enschede. De 1st European Conference on the Future of Business Education in Packaging werd georganiseerd door het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, de vereniging van bedrijven die het belang erkennen van verpakken als activiteit binnen de gehele supply chain van verpakte producten. Het NVC lidmaatschap, de projecten, informatiediensten en de opleidingen stimuleren het continu verbeteren van het verpakken.

Keynote spreker van de conferentie was prof.dr. Filip Dochy (Katholieke Universiteit Leuven, België). Hij benadrukte het belang van een leven lang leren voor de Europese beroepsbevolking en gaf een overzicht van de wereldwijde ontwikkelingen. De beroepsbevolking veroudert, pensioenleeftijden stijgen tot 67 en hoger, en de technologie ontwikkeltzich steeds verder. Alleen het doorlopend opleiden en trainen kan voorkomen dat een vaardigheidskloof het concurrentievermogen van individuele bedrijven en de innovatiekracht van de industrie en retail in Europa, ten bate van de samenleving, zal gaan beperken.

Dagvoorzitter Michaël Nieuwesteeg (NVC Nederlands Verpakkingscentrum) bracht het belang van goed gedefinieerde en internationaal vergelijkbare beroepskwalificaties op het gebied van verpakken naar voren. In de visie van het NVC zijn deze het startpunt voor de ontwikkeling van geschikte examenprocedures en de best toepasbare trainings- en opleidingsprogramma’s. Hij onderschreef de boodschap van prof. Dochy dat het resultaat van het trainingsprogramma in termen van leerdoelen het resultaat zou moeten zijn en dat de gebruikte methodes (online, klassikaal, blended, bedrijfsbezoeken, groepsopdrachten, etc.) de middelen zijn om deze doelen te bereiken. Nieuwesteeg refereerde aan het European Qualifications Framework EQF dat gebruikt is om de succesvolle Europese NVC Opleidingen Verpakkingskundige I en II (respectievelijk EQF5 en EQF6) te ontwikkelen.

De vier belangrijkste aspecten van verpakkingsonderwijs in het bedrijfsleven werden vervolgens uitgebreid bediscussieerd in vier verschillende Rondetafeldiscussies over de carrièreontwikkeling van gekwalificeerde verpakkingskundigen, het verschil tussen het opleiden van de beroepsbevolking (25-67 jaar oud) en studenten (18-24 jaar oud), de vele verschillende posities binnen organisaties waarin verpakkingskennis nodig is, en de internationale harmonisatie van beroepskwalificaties.

De voorbereidingen voor de 1st Global Conference on the Future of Business Education in Packaging, die gepland staat op zondag 7 mei 2017 in Düsseldorf (Duitsland) tijdens verpakkingsbeurs interpak, zijn al gestart.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de conferentie contact op met Michaël Nieuwesteeg. Neem voor meer informatie over de NVC opleidingen en cursussen contact op met Charissa Koolen.