Concurrentievermogen EU industrie: uniek congres toont noodzaak leven lang leren in verpakken

17 februari 2015

Kundige werknemers worden in het algemeen beschouwd als sleutelfactor voor het concurrentievermogen van de Europese industrie. Nu de gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt, is leven lang leren in de industrie een absolute noodzaak geworden voor het behoud van het concurrentievermogen. Een unieke Europese conferentie behandelt dit urgente thema op het gebied van verpakken, en wel op donderdag 23 april 2015.

Iedere seconde verpakt en distribueert de wereld 100.000 producten – die ook weer door de eindgebruiker worden uitgepakt. Voor Europa bedraagt de schatting 25.000 producten per seconde. Dit maakt verpakken een van de meest bediscussieerde en complexe activiteiten van onze tijd, waar tienduizenden professionals dagelijks mee bezig zijn. Hoe brengt de Europese industrie de talenten binnen de organisaties verder tot ontwikkeling en hoe voeren we leven lang leren en trainen in voor de verouderende kenniswerkers in verpakken?

De 1st European Conference on the Future of Business Education in Packaging vindt plaats op donderdag 23 april 2015 in Enschede en zoekt antwoorden op deze vragen, verbindt de industrie met opleidings- en trainingsinstituten en geeft een overzichtelijk beeld van de wijze waarop we kundige werknemers in verpakken kunnen behouden en stimuleren ten bate van de industrie, opleidingsinstituten en de maatschappij als geheel.
Conferentievoorzitter is Michael Nieuwesteeg, directeur NVC Nederlands Verpakkingscentrum en board member van de World Packaging Organisation WPO. De conferentie-locatie creëert een ‘leven lang leren’ omgeving, met onder meer interactieve ronde-tafel discussies waarin de deelnemers hun ideeën kunnen uitwisselen over alle aspecten van leven lang leren in verpakken.

Datum en locatie
Het congres vindt plaats op 23 april 2015 van 10.00 - 16.00 uur in The Gallery in Enschede. U vindt The Gallery op de campus van de Universiteit Twente, waar de NVC Leerstoel Packaging Design and Management is gevestigd.

Voor wie?
Het congres richt zich op de behoeftes van HRM managers en andere medewerkers met verantwoordelijkheid voor of betrokkenheid bij de ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden van werknemers op het gebied van verpakken in hun onderneming.

Studenten aan het Hoger Onderwijs in Europa en NVC Verpakkingskundigen hebben vrij toegang tot de conferentie. Stuur hiervoor een email naar Irma Walstra.

De conferentie is een uniek en aantrekkelijk platform voor organisaties die bedrijfsopleidingen en/of –trainingen in verpakken aanbieden. Contacteer Charissa Koolen voor de mogelijkheden.

Programma
Klik hier voor het volledige programma.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met info@nvc.nl of bel +31(0)182-512411.