NVC Opleiding Verpakkingskundige II - hoger kader (Klassikaal en bedrijfsbezoeken) (in het Engels)

De opleiding

Na afronding van de opleiding kunt u een initiërende en sturende rol in verpakkingsprojecten vervullen. U bent in staat verpakkingsprocessen te initiëren, te (laten) ontwikkelen en te (laten) implementeren.

Tijdens de speciale analysedagen brengt u vraagstukken op het gebied van marketing, operations, verpakking en verpakkingslijnen binnen geselecteerde bedrijven in kaart. Rapportage van de bevindingen aan deze bedrijven maakt deel uit van het lesprogramma.

Gedurende de opleiding heeft u toegang tot de moderne online NVC leeromgeving en heeft u de lesmaterialen, het lesprogramma, de voorbereidingen en oefenvragen continu online tot uw beschikking zodat u kunt studeren wanneer u wilt.
Uiteraard kunt u gedurende de opleiding ook uw NVC contactpersoon bereiken voor uw vragen.

De opleidingstaal is zakelijk Engels. Dit houdt in dat zowel lesmaterialen, opdrachten en lessen in het Engels zijn.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de opleiding en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We kunnen dan ook de vele referenties doornemen. Wij zijn bereikbaar via opleidingen@nvc.nl of +31-(0)182-512411.


 

Voor wie

De opleiding is bestemd voor medewerkers die als hoger kader verantwoordelijkheid (gaan) dragen voor de aansturing van (projecten voor) de productie van verpakkingen en/of het verpakken van producten en/of het distribueren en/of het op de markt brengen van verpakte producten.

Dit vereist gevorderde vaardigheden, waarbij blijk wordt gegeven van diepgaande verpakkingskennis en innovatief vermogen om complexe en onvoorspelbare verpakkingsvraagstukken op te lossen.

Deelnemers zijn onder andere supply chain managers, quality assurance managers, verpakkingstechnologen, packaging managers, productontwikkelaars, packaging innovation managers, inkoopmanagers en accountmanagers werkzaam in heel Europa.
Meer dan 250 studenten hebben inmiddels deze opleiding afgerond. Voor referenties kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via opleidingen@nvc.nl of +31-(0)182-512411.

Programma

Markt-product-verpakkingscombinaties (2 dagen)
Kennis van de invloed van producten op de keuze van het verpakkingsmateriaal én de invloed van de verpakking op het product speelt een cruciale rol tijdens het managen van verpakkingsprojecten. U verkrijgt inzicht in de verschillende spelers in het verpakkingsproces en de eisen waaraan een verpakking door de gehele supply chain van verpakte producten moet voldoen.

Dit onderdeel wordt in de volgende les gedoceerd:

 • Introductie markt-product-verpakkingscombinaties (1 dag)
 • Specificaties (1 dag)

Verpakkingsprocessen (11,5 dagen)
Diverse elementen zoals wetgeving, karakteristieken van materialen of functionaliteiten van verpakkingen komen in deze lessen samen en geven inzicht in het integrale proces van het verpakken. Daarbij wordt ingegaan op verpakkingsmachines, doseer- en sluitprocessen. Na afloop bent u bekend met verpakkingslijnen en weet u welke machines voor welke doeleinden te gebruiken.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Kwaliteit en statistiek (1 dag)
 • Meetsysteemanalyse (1 dag)
 • Design of experiment (1 dag)
 • Lean Manufacturing (1 dag)
 • Machinetechnieken (7 dagen)
 • Codeertechnologiën (0,5 dag)

Marketing en Bedrijfskunde (17 dagen)
Tijdens het managen van verpakkingsprojecten komen naast technische aspecten ook bedrijfskundige vragen aan bod die inspelen op de meerwaarde van verpakkingen en kostenbesparingen in de gehele supply chain van verpakte producten. Met kennis over het ontwerpen vanuit het ketenperspectief, inkoopprocessen, markt van verpakte producten en de specifieke marktkarakteristieken, het positioneren van merken of producten, het opstellen van marketingplannen en het managen van resultaatgerichte samenwerkingsverbanden, wint u inzicht en ziet u manieren van aanpak om verpakkingsprojecten duurzaam en kostenbesparend te leiden.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Ketenbenadering (2 dagen)
 • Basis micro-economie (1 dag)
 • Inleiding bedrijfskunde (1 dag)
 • Projectplanning/-management (1 dag)
 • Supply chain management (1 dag)
 • Marketing (2,5 dagen)
 • Operations (2,5 dagen)
 • Communicatie (3 dagen)
 • Kostprijs (1 dag)
 • Inkoopproces (1 dag)
 • Packaging for web-retail (1 dag)

Analyse (9 dagen)
Om de theoretisch opgedane kennis ook in de praktijk om te kunnen zetten biedt dit onderdeel van de opleiding de kans om praktijksituaties te analyseren en optimaliseren. Aspecten zoals markt en marketing, operations, product-verpakkingscombinaties en verpakkingsprocessen worden nauwkeuring onderzocht. Doel is om verpakkingsprocessen uiteen te zetten en te kunnen optimaliseren vanuit de markt naar een operationeel niveau.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Introductie analysedagen (1 dag)
 • Analysedagen (5 dagen)
 • Presentatiedagen (3 dagen)

Logistiek (2 dagen)
In de supply chain van verpakte producten speelt logistiek een belangrijke rol als het er om gaat bevoorrading, productie, distributie en aanbod te bepalen. Inzicht in deze aspecten leidt tot kostenbesparingen en efficiëntie.

Dit onderdeel wordt in de volgende les gedoceerd:

 • Logistiek (2 dagen)

Wetgeving (2,5 dagen)
In de supply chain van verpakte producten zijn wetgeving, verordeningen en richtlijnen van toepassing. Dit brengt consequenties met zich mee voor o.a. vervoer, verhandelen en bewaren van verpakte producten. Bij dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan het omgaan met en het voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals etiketteringsvoorschriften en Essentiële Eisen.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Wet- en regelgeving: o.a. ADR, REACH, CLP, farma verpakken, HACCP, Voedselcontactmaterialen, milieu, etikettering (2,5 dagen)

Ontwerpen (3 dagen)
Functionaliteiten van verpakkingen en de kwetsbaarheden van het product worden sterk beïnvloed door het verpakkingsontwerp. Daarnaast is het uit milieuoverwegingen van belang zo min mogelijk materiaal te gebruiken en het gebruikte materiaal zo goed mogelijk te kunnen hergebruiken of voor energieterugwinning in te zetten. In dit opleidingsonderdeel wordt ingegaan op ontwerpmethoden en verpakkingsdesign.

Dit onderdeel wordt in de volgende les gedoceerd:

 • Creatieve technieken (0,5 dag)
 • Ontwerpmethodiek (2,5 dag)

Examentraining (1 dag)
Ter afronding van de opleiding en ter voorbereiding op het examen wordt een eendaagse training aangeboden waarin de cursisten zicht krijgen op de eindtermen en exameneisen. Alle opgedane kennis kan worden toegepast in opgaven, voorbeeldexamenvragen en vragen van de (mede)cursisten.

Voor meer informatie over het programma, neemt u contact op met Oscar Faber.

Docenten en opleidingsteam

Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk in de werkvelden van het verpakken die in de opleiding aan bod komen. Zij verwerken de nieuwste ontwikkelingen in de lessen.
De docenten begeleiden u tijdens de lesdagen, kennen uw praktijksituatie en leggen verbanden tussen de theorie en uw praktijk. Resultaat is een levendige en goed toegankelijke leerstof.

Gedurende de gehele opleiding wordt u begeleid door mentor prof. dr.ir. Roland ten Klooster, tevens hoogleraar aan de NVC Leerstoel Packaging Design and Management. De mentor is continu op de hoogte van uw voortgang, heeft contact met u op individuele basis en stuurt waar nodig het leerproces bij.

Voor al uw vragen voor en tijdens de opleiding staat ons opleidingsteam voor u klaar:


Oscar Faber
Individueel studieadvies


Irma Walstra
Opleidingssupport

 

Diploma

Na afloop van de NVC Opleiding Verpakkingskundige II volgt het examen, georganiseerd door de onafhankelijke Stichting NVC Examens. Bij slagen ontvangt u het diploma NVC Verpakkingskundige II.

Gediplomeerden worden opgenomen in het Register NVC Verpakkingskundigen. Voor meer informatie over dit register, kunt u contact opnemen met Oscar Faber.

Data en tijden

De opleiding duurt 48 dagen die verdeeld zijn over een periode van 20 maanden. De lesdagen vinden plaats in blokken van drie aaneengesloten dagen per maand, inclusief bedrijfsbezoeken en analysedagen.
Lestijden zijn op woensdagen en donderdagen van 09.30 tot 16.00 uur en op vrijdagen van 8.30 tot 15.00 uur.

Internationale studenten kunnen gebruik maken van het NVC full-service arrangement. Hotel, diner en transfer naar en van de leslocaties en bedrijfsbezoeken worden daarin verzorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVC-verenigingskantoor.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de opleiding en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via opleidingen@nvc.nl of +31-(0)182-512411.

Ook kunt u deelnemen aan de kosteloze en vrijblijvende online informatiebijeenkomst. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.