NVC Seminar Duurzame inzetbaarheid van werknemers in de verpakkingsindustrie (Live Hybrid)

Donderdag 24 juni 2021
13.00-16.00 uur

 

Op 24 juni 2021 vindt het NVC seminar Duurzame inzetbaarheid van werknemers in de verpakkingsindustrie plaats. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en u kunt meedoen vanaf iedere locatie wereldwijd. Er is een beperkt aantal plaatsen vrij voor fysieke deelname in het NVC Live Hybrid Auditorium te Gouda. Schrijf U direct in via de registratiebutton of contacteer het NVC-verenigingsbureau via info@nvc.nl en telefoon +31-(0)182-512411.

 

WAT IS ER AAN DE HAND?

Vanwege of ondanks Corona: de arbeidsmarkt is sterk in beweging. Maar liefst 17% van de werkende Nederlanders is bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt, aldus ontwikkelorganisatie Lepaya op basis van onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Panelwizard. Hoewel 92% van de werknemers aangeeft op dit moment te beschikken over alle benodigde vaardigheden om hun huidige baan naar behoren uit te voeren, vreest 42% dat deze skills er over 20 jaar niet meer toe doen.

Recent onderzoek van PwC (veelzeggend getiteld Hopes and Fears 2021) onder 32.500 werknemers in 19 landen schetst een beeld van een wereldwijde beroepsbevolking die de verschuiving naar werken op afstand ten gevolge van COVID19 slechts als het topje van de ijsberg ziet. Meer dan de helft van de beroepsbevolking vreest dat automatisering veel banen in gevaar gaat brengen; 48% denkt dat "traditioneel werk er in de toekomst niet meer zal zijn" en 39% denkt dat het waarschijnlijk is dat hun baan binnen vijf jaar verouderd zal zijn.

Dan is er nog de vergrijzing dan wel de verhoging van de leeftijd waarop het pensioen ingaat. Inmiddels ligt deze voor Nederland op zo’n 67 jaar voor staatspensioen AOW en het feit dat deze en meer private pensioenen steeds minder waardevast worden, leidt tot een extra drive om ook daadwerkelijk langer te blijven werken. Maar is dit nog wel te doen bij stijgende werkdruk en onder de voortschrijdende technologische en organisatorische ontwikkelingen?

 

WAAROM DIT SEMINAR?

NVC behartigt de belangen van de lid-bedrijven ook waar het de inzetbaarheid van de werknemers betreft. Specifiek gaat het dan om het ondersteunen van methodes en technieken om de vereiste vaardigheden, kennis en kunde te laten blijven aansluiten bij de veranderingen die de markt oplegt. Het aanpassen van functies, dan wel het faciliteren van ontwikkeltrajecten voor medewerkers op het gebied van verpakken kan hierbij ook belangrijk zijn. Dit unieke seminar inventariseert de stand van zaken en bespreekt gezamenlijk wat er de komende jaren zou moeten en kunnen gebeuren om de kenniswerkers in de verpakkingsindustrie duurzaam inzetbaar te houden. Gezien de impact van de wet- en regelgeving richten we ons vooral op de Nederlandse economie en maatschappij. Met de verpakkingsindustrie bedoelen we alle ondernemingen met een belang bij dan wel activiteiten in het verpakken.

 

PROGRAMMA

13.00  Welkom en introductie
Michael Nieuwesteeg (NVC Nederlands Verpakkingscentrum)

13.10 Het belang van loopbaanbegeleiding in verpakken
Robert Krauts (DS Smith, Paper Division, Netherlands)

Het perspectief van de verpakkingsindustrie (en wel in dit geval dat van een toonaangevende verpakkingsleverancier wereldwijd).
Innovatie en de noodzaak van personeel met de juiste kennis, attitude en vaardigheden op verpakkingsgebied
Ontwikkelingsvormen op en rondom de werkvloer

13.30 Optimaal bijblijven met NVC Live Hybrid Learning
Oscar Faber (NVC Opleidingen)

Tegelijkertijd met de enorme groei van het online werken ten gevolge van de COVID-pandemie is de noodzaak van het continu opleiden en omscholen van personeel evident geworden. Een significante innovatie op dit gebied is Live Hybrid Learning. Deze methode maakt het mogelijk voor de bedrijfsstudent te kiezen of hij/zij real-time fysiek aanwezig wil zijn dan wel de les real-time online of later wil volgen.  NVC voert dit nu in voor twee sleutelopleidingen voor de wereldwijde verpakkingsbusiness: de NVC Opleiding Verpakkingskunde (OVK) en de Introductiecursus Verpakken (ICV).

KORTE BREAK

14.30 Financieel fit naar de eindstreep
Martin Zigterman (Financieel Collectief)

Voor oudere medewerkers is het zaak zo fit mogelijk de eindstreep te halen en met een goede gezondheid te gaan pensioneren. De eindstreep kan bij 67 jaar liggen, maar veelal is er ook de wens bij medewerkers om stapsgewijs te gaan afbouwen richting hun pensioen. Omgekeerd is financiële onzekerheid zeker bij oudere medewerkers frequent een reden tot doorwerken, waarbij (langdurig) verzuim kan ontstaan. We bespreken ook de grootte van de effecten aan de hand van een verzuimscan.
In deze presentatie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de verpakkingsindustrie de stand van zaken toegelicht en kijken we naar oplossingen (besparingen en opbrengsten) die zowel de onderneming als de werknemer optimaal concurrerend c.q. inzetbaar houden. De Financieel Inzicht werkwijze van Financieel Collectief staat daarbij centraal.

15.00 Discussie, conclusies en afsluiting