Bijeenkomst van Werkgroep PUMA-O (Online)

In het project PUMA (Packaging Upcyclable Materials Accelerator) werken meer dan vijftig NVC-ledenbedrijven samen om een einde te maken aan verpakkingen als milieuprobleem in het komende decennium, dus in de jaren 2017-2026. Op basis van de succesvolle PUMA-kick-off in 29 maart 2017 zijn drie werkgroepen gevormd, elk met hun specifieke taak die moet worden afgerond voor de volgende jaarlijkse plenaire bijeenkomst. PUMA-L adresseert het wetgevende en regelgevingskader, PUMA-O behandelt de organisatorische aspecten en PUMA-T richt zich op de bestaande en toekomstige technologie├źn. In de follow-up bijeenkomsten bespreken we per groep wat kan bijdragen aan de PUMA-doelstelling: wat bestaat er al, wat zien we ontstaan en wat er zou moeten zijn? De PUMA-L, PUMA-O en PUMA-T werkgroepen ontmoeten elkaar door middel van web-conferentie, dus zonder de noodzaak om te reizen. De jaarlijkse plenaire vergadering vindt plaats in een inspirerende locatie, zodat iedereen elkaar echt een hand kan geven en zijn/haar inzichten fysiek met elkaar kan delen.

Alle NVC-leden worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan PUMA. De volgende jaarlijkse plenaire vergadering van PUMA vindt plaats op 4 april 2018.

Klik hier als u meer wilt weten over PUMA.