Inspiratiemeeting Effectiviteit milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval 2017

Ook in 2017 organiseert het NVC Nederlands Verpakkingscentrum weer een reeks inspiratiemeetings over verpakken. Op deze bijeenkomsten komen innovaties, actuele thema’s en trends aan de orde, onder leiding van een onafhankelijke vakjournalist c.q. gespreksleider. De inspiratiemeetings vinden plaats in het Auditorium van het NVC verenigingsbureau in Gouda, beginnen om 11.00 uur en eindigen om 13.30 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

In deze inspiratiemeeting, op dinsdag 5 september 2017, staat de effectiviteit van het Nederlandse milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval centraal. De afgelopen jaren zijn in Nederland flinke beleidsstappen gezet op het gebied van verpakkingen, verpakkingsafval en milieu.

Ook van deze inspiratiemeeting worden weer in vele media (print en online) reportages opgenomen. Met dat doel worden tijdens de discussie ook foto’s gemaakt. Er is plaats voor een beperkt aantal toehoorders, zij komen niet aan het woord. Voorafgaand aan de publicatie krijgen deelnemers aan de inspiratiemeeting altijd inzicht in de beoogde publicatie, met het recht van commentaar. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de vakjournalist c.q. gespreksleider.

Deelname aan de inspiratiemeeting is op uitnodiging.
Wilt u de inspiratiemeeting als toehoorder bijwonen, stuur dan een email naar info@nvc.nl.