Finalist De Gouden Noot 2018 - PersistAlert

PersistAlert: Het afmelden van een alarm kan uitsluitend worden gedaan door naar de betreffende verpakking te gaan, deze te openen en vervolgens de mobiele telefoon bij de verpakking te houden. De telefoon detecteert in ‘verpakking open’ toestand de NFC sensor in de verpakking, en het alarm zal direct na het afmelden stoppen. Als de patiënt deze handeling niet verricht zullen alarmmeldingen blijven herhalen, tot de patiënt het alarm met zijn mobiele telefoon bij het doosje heeft afgemeld.
Patiënten krijgen een melding (alarm) via de bijbehorende app dat medicatie ingenomen dient te worden. Op het scherm van de mobiele telefoon is duidelijk zien om welke medicatie het gaat, en welke hoeveelheid moet worden ingenomen.

Ingezonden door: Ecobliss

Terug naar Finalisten De Gouden Noot 2018