Vergadering nationale Normcommissie Verpakking

Twee keer per jaar vergadert de nationale normcommissie Verpakking bij het NVC in Gouda. Het NVC is voorzitter van deze commissie, en het secretariaat wordt gevoerd door NEN. Deze NEN-normcommissie is de Nederlandse stem voor internationale verpakkingsnormalisatie, het proces, waarbij nationaal (NEN), Europees (CEN) of wereldwijd (ISO) afspraken worden gemaakt over het aanpakken van verpakkingsissues. De commissieleden stemmen over de verpakkingsnormen die in ontwikkeling zijn en participeren in het schrijven ervan. Aandachtsgebieden zijn prestatie-eisen en dimensies, milieu, RFID, hygiëne en accessible design.

Als uw bedrijf of organisatie geïnteresseerd is in deelname aan de normcommissie, neem dan contact op met Ger Standhardt, +31-(0)182-512411.