NVC Leerstoel: Promotie Jos de Lange

Op donderdag 26 april 2018 zal Jos de Lange zijn proefschrift met de titel 'Information as a workpiece: an architecture for content-driven design support' verdedigen. Dit zal hij doen om 16:30 uur in Waaier 4 aan de Universiteit Twente.

De promotoren zijn:
Prof.dr.ir. Fred van Houten
Prof.dr.ir Roland ten Klooster

Jos de Lange is een medewerker van de NVC Leerstoel Packaging Design and Management. De NVC Leerstoel is opgericht in 2006 en is ondergebracht bij de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente. NVC heeft met deze leerstoel een unieke ontmoetingsplek gecreëerd tussen het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven op het gebied van verpakken. Ieder jaar weer worden interessante afstudeerprojecten uitgevoerd in samenspraak met de wetenschappelijke staf en het NVC-verenigingsbureau. De leerstoel wordt bekleed door prof.dr.ir. Roland ten Klooster.

Neem voor meer informatie over de NVC Leerstoel en over de promotie van Jos de Lange contact op met Ger Standhardt.