NVC internationale werkgroep Live Long Learning in Packaging

De pensioenleeftijd stijgt, we moeten langer doorwerken en verpakkingskennis veroudert steeds sneller. De enige manier om competitief te blijven als onderneming en inzetbaar als werknemer, is je te blijven ontwikkelen. De NVC internationale werkgroep Live Long Learning in Packaging inventariseert de kritische succesfactoren, biedt een uniek platform voor het uitwisselen van inzichten en toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van betrouwbaar examineren, (live) online leren en effectief HRM in het bedrijfsleven. Specifieke aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de verpakkingsindustrie als geheel om een succesvolle overgang te maken naar duurzaam verpakken op basis van (design voor) recycling, nieuwe materialen en nieuwe distributiepatronen, zoals e-commerce.

De werkgroep komt eenmaal per jaar plenair bijeen om de trends te bespreken en de koers uit te zetten voor de toekomst. De volgende bijeenkomst is woensdag 6 mei 2020 in Düsseldorf, Duitsland (de dag voorafgaand aan de interpack2020 aldaar). De bijeenkomsten zijn members-only en/of op uitnodiging. Contacteer het NVC-verenigingsbureau via info@nvc.nl, telefoon +31-182-512411 als u geïnteresseerd bent om mee te doen.