Bijeenkomst ISO WG9 Accessible Packaging Design

ISO WG9 Accessible Packaging Design bestaat uit een internationale groep experts die gezamenlijk werken aan een serie normen die beschrijven hoe je verpakkingen bruikbaar kunt maken voor een zo groot mogelijke groep gebruikers.

Op 14 november 2018, de dag voor de Plastics Caps and Closures conferentie, komt deze werkgroep in Amsterdam bij elkaar om de laatste hand te leggen aan conceptnorm ISO/DIS 22015 Packaging -- Accessible design -- Handling and manipulation en om de verdere voortgang op het gebied van accessible packaging design te bespreken.